Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos Nr. 8

  • Globalizacijos iššūkiai.ES gyventojai, „praradę darbo vietą dėl globalizacijos“, susilauks veiksmingesnės pagalbos. Šiam tikslui skirtas specialus ES fondas. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba (EPSCO) diskutavo, kaip tai geriausiai padaryti ir kaip užtikrinti galimybę juo pasinaudoti daugiau darbuotojų ES. Informacijos rinkinį apie tai rasite čia.
  • Lietuva ir ET.Andrius Kubilius, Lietuvos kandidatas į Europos Tarybos generalinio sekretoriaus pareigas, šiandien Strasbūre su kitais trimis kandidatais (belgo Didier Reynderso, graikės Dora Bakoyannis, kroatės Marija Pejčinovič Burič), prisistatė ES šalių atstovams. Jo trumpa vizija. Po savaitės komitetas apsispręs, kurie iš keturių kandidatų bus teikiami ET Parlamentinei Asamblėjai. Balsavimas joje numatytas birželio pabaigoje.
  • Nelygiavertis žaidimas. Kovo viduryje Europos Komisijos ir Indonezijos vyriausybės atstovai rinkosi Briuselyje, Belgijoje, į dar vieną derybų raundą dėl ES-Indonezijos išsamaus ekonominės partnerystės susitarimopasirašymo. Kaip pastebima Tarptautinių korporacijų tyrimų centro (SOMO) analizėje, verslo lobistai turi itin gerą prieigą prie ES pareigūnų ir stipriai prisideda prie visos ES prekybos politikos formavimo. Dėl to tokio tipo susitarimai būna naudingiausi verslui. Rinkų atvėrimas ir laisvesnė prekyba aiškiai prioritetizuojami sumokant prastėjančia žmogaus teisių bei aplinkosaugos situacija. Visas straipsnis čia.
  • Perėjimas. EUROFOUND paskelbė analizę dėl galimos Paryžiaus susitarimo įtakos užimtumui ir darbo rinkai. Tyrime konstatuojama, kad Klimato susitarimas naudingas Europai, tačiau kai kurie sektoriai susidurs su papildomais iššūkiais prisitaikyti – tiek diegiant draugiškesnes technologijas, tiek keičiantis darbų pobūdžiui. Visą ataskaitą galite parsisiųsti čia.
  • Estija. Nedarbas (taip pat ir ilgamečių bedarbių) Estijoje yra mažiausias per du dešimtmečius! Nauja statistika rodo, kad pernai jis svyravo aplink 5,4 proc. Daugiau čia.
  • Priespauda ir areštai.Tariamai socialistinėje Kinijoje atleidinėjami ar net suiminėjami darbuotojai, norintys įkurti atskiras nepriklausomas profesines sąjungas. Dažniausiai legaliai pripažįstamos profsąjungos yra koordinuojamos Komunistų partijai pavaldžios „skėtinės“ organizacijos, o bandymus steigti nepriklausomas profsąjungas bandoma užgniaužti. Šiuo metu įgyvendinama tarptautinė kampanija, siekiant spausti Kinijos vyriausybę, kad tai liautųsi, o suimtieji būtų paleisti. Daugiau informacijos ir peticija čia.
  • Investicijos ES.Europos Komisija paskelbė detalią ataskaitą dėl užsienio tiesioginių investicijų į ES šalis. Pagrindinė žinia – vis daugiau Europos įmonių svarbiausiuose sektoriuose (naftos perdirbimo, farmacijos, finansų, elektronikos ir kt.) įsigyja ar į jas investuoja vadinamosios kylančios ekonomikos. Pirmiausia – Kinija. Teigiama, kad virš 35 proc. ES turto priklauso ne ES šalių kompanijoms. Dėl to ES institucijose jaučiamas tam tikras nerimas. Daugiau informacijos čia, visa ataskaita čia.

LPSK parengta informacija
2019-03-20

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More