Tikslai

LIETUVOS TEISĖSAUGOS PAREIGŪNŲ FEDERACIJA – ne pelno siekianti savarankiška ir savaveiksmė organizacija, atstovaujanti ir ginanti Lietuvos vidaus reikalų sistemoje dirbančių ir dirbusių asmenų, kitose teisėsaugos institucijose, biudžetinėse įstaigose dirbančių asmenų profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus bei turinti šiuos tikslus:

 

1. Vienyti vidaus reikalų sistemoje, kitose teisėsaugos institucijose, biudžetinėse įstaigose veikiančias profesines sąjungas, jų junginius bei atskirus narius.

2. Atstovauti ir ginti Federacijos narių profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus.

3. Tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.

4. Vykdyti narių švietimą ir mokymą.

5. Vykdyti spaudos leidinių leidyba bei kita panaši veikla siekiant padėti darbuotojams protingai apginti savo interesus

7. Prisidėti prie socialinės apsaugos ir darbo sistemos tobulinimo

8. Dalyvauti Lietuvos ir Europos profesinių sąjungų ir kitų darbuotojų atstovaujančių institucijų veikloje.