Spragos tarnybų informavimo grandinėje: pareigūnų saugumą užtikrino, bet per vėlai

Rimantas Liepa

Daugiau nei prieš mėnesį Vilniaus pasienio rinktinės Tverečiaus užkardoje pasienio pareigūnų sulaikyti 4 sieną nelegaliai kirtę asmenys, kurių vienas sirgo Covid-19. Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos žiniomis tuomet nebuvo imtasi jokių papildomų veiksmų (pareigūnų izoliacijos, instrukcijų suteikimo), siekiant apsaugoti pareigūnų sveikatą.

Dėl šios priežasties liepos 17 d. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija kreipėsi į Valstybės sienos apsaugos tarnybą (VSAT). Nors VSAT ir turėjo pasitvirtinę atitinkamus teisės aktus, nurodančius, kokios tvarkos laikytis Covid-19 pandemijos metu, buvo panašu, kad iki pareigūnų ta informacija ne visada nueina ir tvarka nebūtinai atitinkamai vykdoma. Todėl kreipimęsi federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė prašė įstaigos užtikrinti visapusę tvarką ir nuolatinį pareigūnų informavimą bei instruktavimą.

Praėjus daugiau nei mėnesiui pareigūnų federacija sulaukė atsako iš sienos apsaugos tarnybos.

Tarnybos vadą pavaduojančio ir šiuo metu atliekančio jo funkcijas Antano Montvydo atsakyme teigiama, kad tarnybos vadovybė po minėto įvykio informavo Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministeriją (VRM) apie iškilusius iššūkius ir jų sprendimo variantus.  Taip pat informavo, kad su VRM yra suderintos rekomendacijos, kaip elgtis su prieglobsčio prašytojais ir neteisėtais migrantais, kilus COVID-19 ligos pavojui, bei greito testavimo dėl COVID-19 ligos algoritmas.

Pasak A. Montvydo, Tverečiaus pasienio užkardos pareigūnai ėmėsi visų esminių asmens apsaugos priemonių kontaktuojant su sulaikytais užsieniečiais. Gavus pareigūnų ir užsieniečių testavimo rezultatus, buvo imtasi būtinų saviizoliacijos priemonių, sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo, vertinti duomenys užkrečiamajai ligai plisti, kontaktavusių asmenų stebėjimo, laboratorinio ištyrimo organizavimas, patalpų ir transporto priemonių dezinfekavimas.

Nors įstaiga tvirtina laiku ėmusis visų reikalingų apsaugos priemonių, pareigūnų izoliacijos ir instruktavimo, įvykio laiku profesinę sąjungą iš pačių pasienio pareigūnų pasiekusi informacija buvo kiek kitokia. 

Jos pirmininkas Rimantas Liepa sako, kad informaciją apie įvykį ir saugumo neužtikrinimą gavo iš Tverečiaus užkardos pareigūnų dar tomis pačiomis dienomis. Pareigūnai pranešė, kad sužinojus, jog sieną kirtęs asmuo serga Covid-19, kažkokių specialių saugumo priemonių užkardoje iškart nebuvo imtasi. Užkardos vadas net neišėjo pasižiūrėti, kokia tai situacija. 

Nors, kaip ir teigia A. Montvydas, yra išleisti įvairūs įsakymai dėl saugumo tarnyboje užtikrinimo, pareigūnai instruktuojami ir pažindinami su elgesio priemonėmis nebuvo. 

„Mūsų žiniomis, į situaciją pradėta reaguoti tik, kai mes su profesine sąjunga jau buvome pradėję domėtis aplinkybėmis ir priemonėmisTai tikrai buvo pavėluota reakcija, turint omeny, kad virusas plisti ilgai netrunka“, – pasakoja profesinės sąjungos pirmininkas.

„Džiugu, kad Valstybės sienos apsaugos tarnyba reaguoja į mūsų kreipimusis, atsižvelgia į pastabas ir išklauso mūsų ir pareigūnų problemų, – sako R. Liepa. – Tarnyba palankiai reaguoja į mus, kaip į socialinius partnerius, ir priima informaciją, kuri mus dažnai pasiekia greičiau, nei juos. Nors norėtųsi, kad tos tarpinės grandys tarnyboje informaciją perduotų efektyviau. Šiuo atveju, tenka pripažinti, sureaguota tarnybos buvo tikrai gerokai pavėluotai.“

2020-09-01
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More