Kviečiame prisijungti prie Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos!

Netrukus prasidės derybos dėl 2025 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatų. Nuostatos galios tik sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams, kurie jais tapo iki sutarties pasirašymo momento.

Norime pakviesti ir paraginti pareigūnus ir darbuotojus, dirbančius vidaus reikalų, teisingumo ir finansų ministerijos pavaldume esančiose įstaigose paskubėti prisijungti prie profesinės sąjungos, nes tik tuo atveju bus galima pasinaudoti įvairiomis socialinėmis garantijomis ir naudomis, skirtomis profesinių sąjungų nariams.

LTPF nario prašymą rasite skiltyje Tapk nariu arba  ČIA.

Primename, kad:

  •  Sutartis taikoma profesinės sąjungos nariui, įstojusiam į profesinę sąjungą iki sutarties pasirašymo.
  •  Sutartis taikoma profesinės sąjungos nariui, nepriklausomai nuo darbo santykių pobūdžio, t. y. taikoma ir darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, ir valstybės tarnautojui, ir valstybės pareigūnui, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnui.
  •  Sutartyje nustatytos papildomos garantijos yra savarankiškos ir gali būti suteikiamos nepriklausomai nuo to, ar profesinės sąjungos narys naudojosi kitomis Sutartyje nustatytomis garantijomis, ar nesinaudojo (priešingai negu buvo ankstesniais metais, kai papildomos mokamos dienos sveikatai gerinti buvo suteikiamos tik tiems profesinės sąjungos nariams, kurie nesinaudojo mokymosi atostogomis).
  • Sutartyje nustatytas papildomas garantijas profesinės sąjungos nariams (2 d. d. papildomų mokamų kasmetinių atostogų, mokymosi atostogos, iki 5 d. d. sveikatai gerinti) reikia panaudoti einamaisiais metais, šios garantijos į kitus metus neperkeliamos.

Žemiau rasite lentelę su papildomomis garantijomis profesinės sąjungos nariams. 

Sutarties punktasPapildoma garantija profesinės sąjungos nariuiPapildomos garantijos apimtisPapildomos garantijos taikymas
 

6

 

Papildomos mokamos kasmetinės atostogos saviugdai arba savanorystei

 

 

 

2 darbo dienos mokant vidutinį darbuotojo darbo užmokestį

 

Suteikiamos su darbdaviu suderintu metu

 

Naudojamos profesinės sąjungos nario nuožiūra

 

Reikia panaudoti einamaisiais metais

 

 

 

7

 

Mokymosi atostogos

 

‣ numatytos DK 135 str. 1 ir 2 dalyje

 

‣ taip pat dienos, kai profesinės sąjungos narys kelia kvalifikaciją, suderinęs su tiesioginiu vadovu (pvz., konferencijos, mokymasis nuotolinio mokymosi platformose ir pan.)

 

 

 

‣ Iki 10 darbo dienų mokant vidutinį darbuotojo darbo užmokestį

 

arba

 

‣ Iki 20 darbo dienų mokant 50 proc. vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio

 

 

 

 

 

Reikia panaudoti einamaisiais metais

 

8

 

Papildomos mokamos dienos sveikatai gerinti

 

‣ pasijutus prastai

‣suplanuotam vizitui į gydymo įstaigą

 

Iki 5 darbo dienų mokant vidutinį darbuotojo darbo užmokestį

 

Suteikiamos informavus darbdavį

 

Reikia panaudoti einamaisiais metais

 

 

Vienijame per 5000 narių ir daugiau nei 20 metų aktyviai veikiame skaidraus, saugaus ir oraus pareigūnų bei darbuotojų  labui. Mūsų misija – teisingai juos visus atstovauti ir rūpintis jų gerove bei saugiomis darbo sąlygomis.

Tapkite vieningos, stiprios ir veiklios bendraminčių komandos dalimi!

 

2024-07-09
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More