Bausmių vykdymo sistemoje dirbantys darbuotojai ir toliau galės naudotis kolektyvinės sutarties garantijomis

Š. m. vasario 29 d. kreipėmės į LR Vyriausybę, Lietuvos kalėjimų tarnybą (LKT), Lietuvos probacijos tarnybą (LPT) dėl kolektyvinių derybų pradėjimo.

Balandžio 24 d. Vyriausybė suteikė šioms tarnyboms įgaliojimus derėtis ir pasirašyti sutartį. Gegužės 22 d. pakartotinai raštu kreipėmės į LKT ir dar kartą paraginome pradėti derybas dėl naujos bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinės sutarties.

Baimindamiesi, kad 2024 m. birželio 18 d. pasibaigus sutarčiai ir nesant naujos, tokia  situacija  gali ženkliai pabloginti dirbančiųjų padėtį, paprašėme pratęsti sutartį.

Birželio 18 d. Lietuvos kalėjimų tarnyba, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija,  Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga pasirašė  Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinės sutarties galiojimo pratęsimą iki 2024 m. gruodžio 31 d. arba iki kol bus pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis.

„Mūsų tikslas – užtikrinti darbuotojams stabilumą ir tęsti socialinę partnerystę, todėl aktyviai siekėme, kad sutartis būtų pratęsta iki bus parengta nauja,“ – sako LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė.

Pagal pratęstą susitarimą, bausmių vykdymo sistemos darbuotojai ir toliau galės naudotis kolektyvinėje sutartyje nustatytomis garantijomis bei teisėmis iki naujos sutarties pasirašymo.

Primename, kad sutartis galioja Lietuvos kalėjimų tarnybos ir Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojams.

 

2024-06-20
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More