Prie LTPF prisijungė dar 400 pareigūnų

Prie Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) nuo vasario prisijungia Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas (LMDPS).

Organizacija, vienijanti beveik 500 pareigūnų, papildė didžiausią Lietuvos pareigūnus vienijančią organizaciją. Šiuo metu LTPF jungia beveik 4500 pareigūnų iš praktiškai visų statutinių institucijų.

 

LMDPSS koordinacinės tarybos pirmininkas Jūrius Bruklys sako, kad šis prisijungimas – logiškas organizacijos veiklos vystymo žingsnis, lemsiantis dar sėkmingesnį muitinės profesinių sąjungų atstovavimą.

„Šių metų pradžioje įsigaliojus naujam Vidaus tarnybos statutui, nusprendėme glaudžiau koordinuoti savo veiksmus su kolegomis iš kitų statutinių įstaigų. LTPF yra gausiausia Lietuvos pareigūnų federacija, vienintelė Lietuvoje jungianti visų statutinių įstaigų kolegas – būtent todėl ir pasirinkome LTPF“, – pasakoja pirmininkas.

Šiuo metu Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai priklauso jau daugiau nei 25 profesinės sąjungos. „Tai, kad mūsų gretos vis didėja, rodo, kad pareigūnai vertina mūsų pasiekimus.“ – sako LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė. – „LMDPSS prisijungimas pastiprins mus visus. Šios organizacijos pareigūnai veiklūs ir iniciatyvūs, tikiu, kad drauge padarysime dar daugiau muitinės darbuotojų labui“.

Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas gegužę minės jau 18-uosius savo veiklos metus.

Kol galiojo Tarnybos Lietuvos muitinėje statutas, o muitinės darbas valstybės įstaigų sistemoje buvo ir yra specifinis, organizacija pasirinko išlaikyti laisvos profesinės sąjungos statusą. Pasikeitus muitinės pareigūnų tarnybos santykius reglamentuojantiems norminiams aktams, statutinė tarnyba unifikavosi. Todėl nuspręsta keisti veiklos strategiją ir glaudžiau koordinuoti savo veiksmus su kitomis pareigūnų profsąjungomis.

„Jau dabar kyla nemažai klausimų dėl naujojo statuto taikymo,“ – pasakoja LMDPSS koordinacinės tarybos pirmininkas J. Bruklys. – „Manome, kad būdami kartu pajėgsime greičiau ir racionaliau spręsti iškilusias problemas. Turėtume lengviau, lanksčiau adaptuoti įstatymo normą skirtingoms veiklos specifikoms.

Strateginiai mūsų tikslai nesikeičia – vienyti ir atstovauti muitinės profesines sąjungas, ginti jų narių socialinius bei ekonominius interesus. Kartu su LTPF tai galėsime daryti dar efektyviau. Artimiausias bendras darbas – derybos dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties pasirašymo. Sieksime,  kad esminiai socialinių partnerių suderėti nuostatai įsigaliotų visų kolektyvines sutartis pasirašiusių profesinių sąjungų nariams“.

LTPF informacija
2020-02-10 

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More