Pareigūnų atstovai Briuselyje europarlamentarų prašo neignoruoti Lietuvos pastangų ginti ES sienas

Šiandien Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) atstovai Briuselyje europarlamentarams perduos laišką, kuriuo akcentuoja būtinybę padėti Lietuvai ne tik žodiniu palaikymu ginti rytinę ES sieną, bet ir skirti finansų fizinio barjero statybai.

„Nutarėme atvykti ir į kiekvieno parlamentaro pašto dėžutę įmesti mūsų kreipimąsi. Taip pat ir į rankas perduoti tiems parlamentarams, kuriuos pavyks sutikti prie ar pačiame Europarlamente. Žinome, kad ne visada laiškais problemos sprendžiamos, bet tikimės, kad toks Lietuvos pareigūnų kreipimasis taps dar viena priežastimi bent daliai europarlamentarų atsakingiau spręsti saugumo situaciją pasienyje su Baltarusija“,- sako LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė.

Iš viso Briuselyje lankosi 6 LTPF atstovai, tai – pareigūnai iš policijos bei pasienio pareigūnus vienijančių profesinių sąjungų.

Pareigūnai primena, kad jie beveik dešimtmetį kalbėjo apie būtinybę stiprinti Lietuvos ir Baltarusijos sienos apsaugą tiek fiziniu barjeru, tiek kitomis apsaugos priemonėmis. Tačiau to imtasi tik Baltarusijos režimui sukėlus migracijos krizę ir pradėjus gabenti bei jėga į Lietuvą stumti žmones iš Artimųjų Rytų bei Afrikos.

Tikimasi, kad ES vis tik suvoks, kad dabartiniu krizių akivaizdoje Lietuva negali būti palikta viena pati rūpintis tvoros statyba, tai turėtų būti visos ES reikalas. Kaip ir migracijos politikos greitesnis keitimas, nes su Rusijos ir Baltarusijos agresijos apraiškomis iki šiol taikyta ES migracijos politika kovoti yra beveik nepajėgi.


LTPF laiškas europarlamentarams:

Gerb. europarlamentare,

Esame Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija – didžiausia statutinius pareigūnus vienijanti profesinė sąjunga Lietuvoje, atstovaujanti ir ginanti pareigūnų teises ir teisėtus interesus šakos lygmeniu.

Kreipiamės į Jus, vertindami vis augančias grėsmes prie Rytinių Europos sienų ir nedemokratiškų ES rytinių kaimynų naudojamų naujų hibridinių atakų, nukreiptas prieš visą Europą, pasekmes ir poreikį efektyviai su jomis kovoti.

Atsižvelgdami į Baltarusijos vykdomą hibridinę ataką prieš Lietuvą ir kitas regiono valstybes, apgaule išnaudojant migrantus, nepaprastąją padėtį Lietuvos pasienio ruože, didelius Lietuvos sienos, kuri kartu yra ir Europos sąjungos išorės siena, saugojimo iššūkius, įtemptą situaciją su Rusija ir tai, kad kiekviena ES valstybė narė yra suinteresuota savo ir kitų valstybių narių visuomenės saugumo užtikrinimu, kreipiamės į Jus dėl šių svarbių klausimų:

  1. Fizinio barjero finansavimo Europos Sąjungos lėšomis. Baltijos valstybėms, Lenkijai vienoms dorotis su tokia finansine našta ne tik sudėtinga, bet ir neteisinga. Fizinis barjeras yra ne tik prevencinė priemonė, bet ir ES fizinio ir geopolitinio saugumo garantas, turintis įtakos tiek asmenų nelegaliai migracijai, tiek kontrabandai. Pastebėtina, kad ES teisė nedraudžia finansuoti fizinio barjero statymo.
  2. Pareigūnų teisės ir teisėtų interesų užtikrinimas. Nuolat viešai kalbama apie migrantų teises, jų interesus, bet nutylima apie jų pareigas. Ir atvirkščiai, dažniausiai kalbama apie pareigūnų pareigas, nutylima apie jų, kaip darbuotojų, teisę į saugias ir sveikas darbo sąlygas bei milžinišką darbo krūvį, kasdienę įtampą ir pavojų ir apie viso to pasekmes, paslėptas psichologines problemas, to pasekmes šeimai. Pavojinga, kad naratyvas apie migrantų krizę vienpusiškas, beveik negirdint ar nenorint girdėti tiesiogiai su tuo susiduriančių pareigūnų balso.
  3. Būtinybės kuo greičiau koreguoti migracijos politiką, paprastinant procesus. Pareigūnai, tiesiogiai dirbdami su Baltarusijos režimo pasitelkta neteisėta migracija, mato, kad ES teisinis reglamentavimas dėl prieglobsčio prašytojų ir migrantų, jų teisinės padėties, neatitinka šių dienų realijų. Procedūros per ilgos ir reikalauja daug finansinių ir žmogiškųjų išteklių, palikta daug erdvės piktnaudžiauti prieglobsčio teise. Matome būtinybę sugriežtinti ekonominio migranto identifikavimą ir, jei tai nustatoma, supaprastinti išsiuntimo procedūrą.
  4. Veiksmingesnio dalinimosi informacija tarp ES valstybių, kas vyksta pasienyje. Siūlytume įsteigti europinio masto agentūrą, per kurią būtų efektyviai dalinamasi naujausia realia informacija dėl tokio tipo saugumo iššūkių ir bendrai sprendžiama, kaip reaguoti. Tai ypač aktualu ES, susiduriant su naujo tipo iššūkiais – hibridinėmis atakomis, kuriems reikalingi naujo tipo sprendimai.

Nacionalinis ir su migracijos krize tiesiogiai dirbančių pareigūnų saugumas, Europos Sąjungos stabilumas yra prioritetai. Dėl to būtina kuo skubiau užkardyti Europos migracijos politikos spragas ir optimizuoti procedūras. Tai nėra paskutinė krizė ir turime būti geriau pasirengę jas atremti.

Atsižvelgiant į tai, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija kviečia susitikti tiek Briuselyje, Strasbūre ar Lietuvoje, išgirsti tiesiogiai su šiuolaikiniais migracijos iššūkiais Europos Rytuose dirbančius pareigūnus ir dar kartą persvarstyti tiek ES pagalbą šalims narėms, įrengiant fizinį barjerą prie ES išorinės sienos, tiek būtinus migracijos politikos pokyčius.

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė

2022.02.22

 

2022-02-22
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More