Pareigūnams grasinusių nuteistųjų nuosprendžiai teismuose – stiprus signalas sistemai

Dviejų Šiaulių kalėjimo pareigūnų istorijos ginant save nuo įkalintų asmenų grasinimų parodo, kad pataisos pareigūnai turi kovoti už savo teises. Ir tai nėra kova su vėjo malūnais – sėkmingi teismų sprendimai rodo, kaip prasminga yra netylėti.

Pareigūnai turi į ką atsiremti

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) pirmininkės Loretos Soščekienės teigimu, drąsūs Šiaulių pareigūnų žingsniai, sprendimas neignoruoti agresyvaus nuteistųjų elgesio ir imtis teisinių procedūrų savo teisėms apginti yra pavyzdys, kaip iš ties verta elgtis daugeliui.

„Mes suprantame, kad kiekvieno pareigūno istorija individuali, gausu įvairių aplinkybių, tačiau tik mes patys, niekas kitas nepakovos už mus. LTPF pasiruošusi kiekvienam pareigūnui, ketinančiam pasekti kolegų pavyzdžiu, padėti teisine pagalba ir visomis būtinomis konsultacijomis“,- pabrėžia L. Soščekienė.

Grasinimai virto nuosprendžiais

LTPF pirmininkės pavaduotojas, Darius Čekavičius, dirbantis Vilniaus kalėjime, primena neseniai įsiteisėjusius Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nuosprendžius baudžiamosiose bylose, kuriose nukentėjusieji – Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai.

Laivės atėmimo bausmę atliekantis kaltinamasis nuteistas pagal Baudžiamojo kodekso 145 str. 1 d., numatančio atsakomybę tam, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas.

„Pareigūnas, LTPF narys, teismo pripažintas nukentėjusiuoju dėl to, kad Šiaulių kalėjime, tarnybos vietoje,  darbo metu, vykdydamas tiesiogines tarnybines funkcijas patyrė nuteistojo grasinimus. Didžiuojamės kiekvienu pareigūnu, išdrįsusiu netylėti ir parodyti, kokia pavojinga gali būti darbo realybė Lietuvos kalėjimuose. Tik tokiais žingsniais mes priversime sistemą sukurti tokias darbo sąlygas, kuriose pareigūnai kasdien jaustųsi saugūs“,- sako D. Čekavičius.

Minėtoje byloje nustatyta, kad nuteistasis, vartodamas necenzūrinius žodžius grasino  sunkiai sutrikdyti pareigūno sveikatą ir jį nužudyti. Teismo proceso metu nuteistasis su kaltinimu sutiko. Jis pripažino realiai turėjęs tikslą įbauginti pareigūną. Teismas, įvertinęs įrodymus, pripažino, kad kaltinamasis grasino nukentėjusiajam pareigūnui jį nužudyti ar sunkiai sužaloti. Kaltinamojo pasakytų žodžių turinys, grasinimų pasakymo aplinkybės, grasinimų intensyvumas, leido padaryti pagrįstą išvadą, kad nukentėjusysis pareigūnas turėjo pagrindą bijoti, jog grasinimas gali būti įgyvendintas.

Pareigūnė nepakluso ir netylėjo

Kitoje baudžiamojoje byloje laisvės atėmimo bausmę atliekantis kaltinamasis nuteistas pagal Baudžiamojo kodekso 287 str. 1 d., kuris numato atsakomybę tam, kas panaudodamas psichinę prievartą reikalavo iš valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens atlikti veiksmus ar nuo jų susilaikyti kaltininko ar kitų asmenų naudai.

Šiaulių kalėjimo pareigūnė, taip pat LTPF narė, pripažinta nukentėjusiąja baudžiamojoje byloje dėl to, kad minėtoje įstaigoje,  tarnybos vietoje,  tarnybos metu, vykdydama tiesiogines tarnybines funkcijas patyrė realius necenzūrinius siautėjančio nuteistojo reikalavimus nevykdyti savo tiesioginių pareigų. Reikalaudamas iš pareigūnės neveikimo, nuteistasis grasino su ja susidoroti. Kartu grasinimas buvo sustiprintas ir įžeidžiančiais žodžiais, ir neverbaliniais veiksmais – artėjimu prie nukentėjusiosios. Nuteistasis su jam inkriminuojamu kaltinimu sutiko. Teismo proceso metu atsiprašė pareigūnės.

Teismas, įvertinęs įrodymus, pripažino, kad minėtas kaltinamojo elgesys – tai priešingas teisei, pavojingas tyčinis poveikis nukentėjusiajai, kuris pasireiškė reikalavimu susilaikyti nuo veiksmų, kuriuos ji atliko vykdydama tarnybines funkcijas.

Pareigūnų interesai negali būti žemiau nuteistųjų

„Pareigūnus atstovaujančios profesinės sąjungos ne kartą akcentavo Šiaulių ir kitų šalies kalėjimuose dirbančių pareigūnų problemas. Šie teismo sprendimai rodo, kad turi būti imtasi visų būtinų priemonių pataisos pareigūnų  bei darbuotojų saugumui užtikrinti. Visi prisimename skaudžių pavyzdžių, kuomet pareigūnai darbe nukentėdavo ir fiziškai. Teismų sprendimai tiek Kalėjimų tarnybai, tiek Teisingumo ministerijai labai aiškus signalas, kad  kalėjimuose realybė gerokai žiauresnė nei šiltuose kabinetuose ir pareigūnų interesai privalo būti aukščiau nuteistųjų interesų, o ne priešingai, kaip pamatėme Marijampolės kalėjime“,- sako Kęstutis Pauliukas, LTPF narės, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo pareigūnų profesinės sąjungos vadovas.

 

2023-10-04
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More