Savo narių bėdoje nepaliekame – pareigūnė gaus jai priklausančią kompensaciją

Teisybė pasiekta – pareigūnei priklausiusi kompensacija dėl sveikatos sutrikdymo bus išmokėta. Tokią situaciją neseniai padėjo išspręsti Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) teisininkės Olgos Kilkinovos pagalba, kai į mus kreipėsi vienos LTPF priklausančios profesinės sąjungos narė.

Nors pareigūnė tarnyboje jau nebedirbo, likimo valiai LTPF narės nepalikome ir suteikėme jai teisinę pagalbą.

Tarnybos metu įkalinimo įstaigoje pareigūnė buvo sužalota nuteistojo, vėliau atleista iš darbo kaip negalinti tarnauti dėl sveikatos būklės. O jai priklausiusi kompensacija už patirtą sveikatos sutrikdymą tarnybos metu nebuvo išmokėta.

Darbo vietoje, rytinio suimtųjų (nuteistųjų) patikrinimo metu, nuteistasis paprašė pareigūnės rašiklio. Perdavęs voką išsiuntimui staiga sudavė jai smūgį į kaklą, kurio metu įdūrė rankoje turėta rašymo priemone. Apie šį įvykį įkalinimo įstaiga žinojo, jis buvo pripažintas nelaimingu atsitikimu tarnyboje, atliktas tyrimas ir surašyta išvada bei sudaryta komisija. Tačiau čia įstaigos rūpestis ir pasibaigė, nes jokių veiksmų dėl kompensacijos nebuvo imtąsi.

Pareigūnės atleidimo iš darbo įsakymu buvo nurodyta išmokėti visas darbuotojai priklausančias pinigų sumas, išskyrus kompensaciją už sveikatos sutrikdymą.

LTPF teisininkė išanalizavusi situaciją nustatė, kad buvo padaryti grubūs Vidaus tarnybos statuto ir vidaus reikalų ministro įsakymų pažeidimai.

LTPF padėjus pareigūnei parengti prašymą, ši kreipėsi į buvusią darbovietę dėl kompensacijos išmokėjimo, nes klausimas dėl priklausančios kompensacijos išmokėjimo nebuvo užbaigtas dėl įstaigos padarytų teisės aktų pažeidimų.

Įstaiga, gavusi prašymą ir jį išnagrinėjusi, pripažino, kad pareigūnės sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, kai tarnybinių pareigų atlikimas tiriamo įvykio metu buvo susijęs su didesniu pavojumi ar didesne rizika pareigūnės gyvybei ar sveikatai. Taip pat, nustatė, kad pagrindas kompensacijos mokėjimui Vidaus tarnybos statute yra. O siekiant kompensacijos dydžiui nustatyti, pareigūnė siunčiama sveikatos sutrikdymo mastui nustatyti.

Taigi, po pareigūnės kreipimosi, įkalinimo įstaiga pripažino savo klaidą ir sutiko ją ištaisyti.

 

2023-01-16
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More