LTPF nepritaria suminei darbo laiko apskaitai probacijos tarnyboje

Juliaus Kalinsko nuotr.

Profesinių sąjungų narių, tarnaujančių Lietuvos probacijos tarnyboje, bendruomenėje mūsų atlikta apklausa parodė, kad absoliuti dauguma pareigūnų nepritaria suminės darbo laiko apskaitos įvedimui.

LR Vidaus tarnybos statutas nurodo, kad suminė darbo laiko apskaita gali būti taikoma pareigūnams tuo atveju, kai yra būtina užtikrinti tinkamą statutinės įstaigos funkcijų atlikimą.

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos nuomone, tinkamas bausmių vykdymo sistemos įstaigų funkcijų atlikimas pilnai gali būti užtikrintas kitomis darbo organizavimo priemonėmis ir suminė darbo apskaita nėra reikalinga.

Savo požiūrį ir argumentus išdėstėme kreipimęsi, skirtame Lietuvos probacijos tarnybai:


Lietuvos probacijos tarnybai

Informuojame, kad Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija vykdė profesinės sąjungos narių, tarnaujančių Lietuvos probacijos tarnyboje, apklausą dėl suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įstaigoje. Absoliuti dauguma apklausoje dalyvavusių pareigūnų nurodė, kad nepritaria suminės darbo laiko apskaitos įvedimui.

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 46 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad suminė darbo laiko apskaita pareigūnams gali būti taikoma tuo atveju, kai yra būtina užtikrinti tinkamą statutinės įstaigos funkcijų atlikimą.

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinės sutarties 56 punkte yra numatyta, kad suminė darbo laiko apskaita įvedama esant būtinumui, įvykdžius informavimo ir konsultavimo procedūrą su profesine sąjunga. Jeigu nustatyta suminė darbo laiko apskaita, dirbama darbo (pamainų) grafikuose nurodytu laiku, laikantis nustatytų maksimaliojo darbo laiko reikalavimų. Suminės darbo laiko apskaitos įvedimas gali būti apsprendžiamas ir įstaigų kolektyvinėse sutartyse.

Kaip diskutuota anksčiau, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos nuomone, nėra būtinybės įvesti suminę darbo laiko apskaitą Lietuvos probacijos tarnyboje. Tinkamas stutinės įstaigos funkcijų atlikimas gali būti užtikrintas kitomis darbo organizavimo priemonėmis.

Pastebėtina, kad suminė darbo laiko apskaita yra viena iš sunkiausiai administruojamų darbo laiko apskaitos rūšių, paremta būtinybe sudaryti ilgo termino darbo laiko grafiką, būtinybe ypač tiksliai planuoti darbuotojų darbo laiką. Praktika ir negalimi suplanuoti įvykiai (darbuotojų trumpalaikis ir ilgalaikis neatvykimas į darbą) rodo, kad darbo grafiko keitimas yra labai dažnas ir net negarantuoja, kad apskaitos laikotarpio metu (mėnesio eigoje) ir (ar) apskaitos laikotarpio pabaigoje nesusidarys viršvalandžiai. Suminė darbo laiko apskaita yra paranki darbo laiko apskaitos rūšis tais atvejais, kai darbuotojai de facto tam tikru metu neišdirba jiems nustatytos darbo laiko normos ir tam tikru metu ją viršija. Pavyzdžiui, vieną savaitę darbuotojas dirba 33 valandas, o kitą – 47 valandas. Šis svyravimas lemia suminės darbo laiko apskaitos finansinį naudingumą. Pastebėtina, kad ir pats suminės darbo laiko apskaitos įvedimas reikalauja ne vienos procedūros, centrinės statutinės įstaigos vadovo sprendimų.

Kaip diskutuota anksčiau, Lietuvos probacijos tarnybos siekis įvesti suminę darbo laiko apskaitą iš esmės paremtas tik vienos funkcijos iš įstaigai nustatytų funkcijų atlikimu. Funkcijos atlikimas yra apsunkintas ne dėl įstaigos žmogiškųjų išteklių, ne dėl darbo laiko organizavimo trūkumų. Todėl problemos sprendimas suminės darbo laiko apskaitos įvedimu yra  nepagrįstas Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnų tarnybos sąlygų bloginimas. Šiuo metu Lietuvos probacijos tarnyboje de facto nėra svyruojančios darbo laiko normos, nėra atvejų, kai pareigūnai neišdirba nustatytos darbo laiko normos. Kartu neaišku, ar įvedus suminę darbo laiko apskaitą keistųsi darbo dienos pamainos trukmė, ar ji būtų suderinta su pareigūnų šeimyniniais įsipareigojimais ir prasmingu laisvalaikiu, pareigūnų galimybe planuoti savo poilsio laiką.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija nepritaria suminės darbo laiko apskaitos įvedimui Lietuvos probacijos tarnyboje, ir mano, kad siūlymas įvesti suminę darbo laiko apskaitą neatitinka Statuto 46 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinės sutarties 56 punkto nustatytos sąlygos  – būtinybės užtikrinti tinkamą statutinės įstaigos funkcijų atlikimą.

LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė
2021-01-19
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More