L. Soščekienė: „Ultimatumus Lietuvoje vis dažniau keičia derybų kelias“

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) pirmininkė Loreta Soščekienė sako, kad socialinis dialogas Lietuvoje neabejotinai žengia teisinga linkme, tik kiek lėčiau, nei norėtųsi. Tačiau jo tobulinimas vyksta aktyviai, LTPF įgyvendino Norvegijos finansuojamą projektą „Socialinio dialogo procedūrų ir bendradarbiavimo plėtojimas teisėsaugos tarnybose“.

Socialinis dialogas tobulėja

„Projekto metu pristatyta geroji Norvegijos praktika neabejotinai atnešė naudos socialinio dialogo tobulinimui Lietuvos vidaus tarnyboje ir tai matyti iš pastarųjų metų darbo.“, – pasakoja L. Soščekienė.

Anot jos, per kelis dešimtmečius Lietuvoje pasikeitė ne tik statutinius pareigūnus atstovaujančios profesinės sąjungos, bet ir statutinių įstaigų vadovų požiūris į socialinę partnerystę. Vis dažniau vietoj ultimatumų ir viešo santykių aiškinimosi pasirenkamas derybų kelias.

„Socialinis dialogas ypatingas tuo, kad yra abipusis. Tai reiškia, kad negali profesinės sąjungos vien reikalauti naudos, kaip negali tarnybos vien ieškoti joms patogesnių sprendimų. Privalo būti surastas abipusis kompromisas“, – teigia pareigūnų atstovė L. Soščekienė.

Vidaus reikalų ministerija – viena pagrindinių valdžios institucijų, su kuria teisėsaugos pareigūnų profesinės sąjungos nuolat bendradarbiauja. Vertindama dabartinį LTPF darbą su ministerija, federacijos pirmininkė tikina, kad LTPF atstovai toli gražu nėra tik pasyvūs stebėtojai.

„Mūsų atstovai nuolat aktyviai dalyvauja įvairiose darbo grupėse, svarstomiems klausimams turime ir pateikiame bendrą profesinių sąjungų poziciją“, – aiškina LTPF pirmininkė.

Patirtis pritaikoma praktiškai

Norvegų finansuojamo projekto metu taip pat vyko mokomieji seminarai, sukurtas internetinis puslapis, skirtas informuoti apie veiklas, bei parengta naudinga dalykinė medžiaga.

Kalbėdama apie projekto naudą Loreta labiausiai pabrėžia derybas dėl kolektyvinių sutarčių. Tai vienas sudėtingesnių procesų, kuriame labai svarbus profesinių sąjungų vaidmuo atstovaujant savo narius.

„Pagal teisinį reglamentavimą, vidaus tarnybos sistemoje pasirašytos šakos kolektyvinės sutartys yra taikomos visiems pareigūnams, nepriklausomai nuo jų narystės profesinėje sąjungoje. Tad dalyvaudami derybose, mes viena vertus deramės dėl visų pareigūnų, bet turime nepamiršti, kad atstovaujame profesines sąjungas, tad prioritetas – mūsų nariai ir išskirtinės garantijos būtent jiems“,- komentuoja L. Soščekienė.

Šiandien geriausia šakos kolektyvine sutartimi L. Soščekienė įvardina Policijos šakos kolektyvinę sutartį, pasirašytą prieš kiek daugiau nei metus.

Vienu sudėtingesnių procesų derybose Loreta išskiria Valstybės sienos apsaugos tarnybos kolektyvinės sutarties derinimą.

„Kaip bebūtų, profesinės sąjungos auga ir keičiasi, nenutrūkstamai mokosi socialinio dialogo pagrindų bei vystymo. Tad santykiai su tarnybų vadovais išlieka pakankamai konstruktyvūs. Žinoma, nesutarimų neišvengiama, bet tam ir yra tobulėjimas. Gerai, kai prie jo prisideda ir tarptautinės praktikos“, – prideda Loreta.

***

2022-03-10
LTPF informacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norvegijos per Norvegijos dotacijų mechanizmo 2014-2021 programą „Socialinis dialogas – orus darbas“ remiamas projektas

 Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More