LTPF kreipėsi į Kalėjimų departamentą dėl pareigūnų fizinio pasirengimo pratybų

Trečiadienį, gegužės 27 d., Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) kreipėsi į Kalėjimų departamentą dėl tinkamo fizinio pasirengimo pratybų organizavimo bausmių vykdymo sistemos pareigūnams. Federacijos manymu, pareigūnams turėtų būti nustatyta vienoda, logiška ir priimtina fizinio aktyvumo palaikymo tvarka.

Poreikis tam kilo susipažinus su Šiaulių tardymo izoliatoriaus (ŠTI) direktoriaus įsakymu, kurio nuostatos prieštarauja Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio parsirengimo reikalavimams, neatitinka jų tikrinimo tvarkos aprašo bei realių galimybių sportuoti ŠTI patalpose.


🔶 Minėtame ŠTI įsakyme įvardintos konkrečios pareigybės ir numatytos skirtingos  galimybės vykdyti fizinį pasirengimą išvardintas konkrečias pareigybes užimantiems pareigūnams. Pažymėtina, kad Tvarkos aprašo nuostatos nustato skirtingą teisinį reguliavimą ne konkrečioms pareigybėms ar konkretiems asmenims, o skirsto visus pareigūnus į dvi grupes – dirbančius įprastu režimu ir dirbančius pamaininiu režimu.

Kiek žinoma, ŠTI vyriausiųjų specialistų darbas organizuojamas pamainomis. Tai reiškia, kad įsakymo nuostatos prieštarauja tvarkos aprašui, nes nenumatoma galimybės pareigūnams, dirbantiems pamainomis, o būtent vyriausiasiems specialistams, organizuoti fizinio pasirengimo pratybas laisvu nuo tarnybos metu.

🔶 Įsakyme nustatyta, kad „specialistams ir jaunesniesiems specialistams, prieš tai suderinus su tiesioginiu vadovu, leidžiama tarnybos metu ir laisvu nuo tarnybos metu savarankiškai sportuoti įstaigos teritorijoje arba už jos ribų – iš viso 2 val. per savaitę. Sportavimui už įstaigos ribų neturi būti skiriama daugiau kaip 1 val. per savaitę.“

Pasak įsakymo, pareigūnams, dirbantiems pamainomis, gali nebūti galimybės fizinio pasirengimo pratybas organizuoti tarnybos metu, nors vieną valandą per savaitę ji privalo būti. Netinkamas darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas yra teisės pažeidimas. Todėl ŠTI ir kitos Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos turėtų įvertinti riziką rašyti į darbo laiko apskaitos žiniaraštį valandos trukmės fizinio pasirengimo laiką tarnybos metu, jei yra visos galimybės patikrinti, ar nurodytą valandą pareigūnas buvo savo tiesioginių funkcijų vykdymo vietoje, ar nebuvo, tuo metu dėvėjo uniformą ar sporto aprangą ir t.t.

Panašu, kad ŠTI direktorius neįvertino ir kito svarbaus aspekto: kaip turi atrodyti pareigūno darbo funkcijų vykdymas tuo metu, kai jis sportuoja? Turint omeny, kad palikti tarnybos vietą, persirengti, pasportuoti, nusiprausti, vėl persirengti užtrunka laiko. O kiek jo toje valandoje lieka realiam sportui?

🔶 Dar vienas svarbus paminėti dalykas – faktinės tinkamo pratybų vykdymo galimybės. Kaip nurodo ŠTI, persirengimo kambariai ir dušai yra tik prie vienos iš salių, būtent administracijos pastate. Šioje salėje pareigūnams galima sportuoti tik administracijos darbo laiku. Kita salė yra kitame pastate. Kaip tuomet turi vykti pareigūno persirengimas, prausimasis viename pastate, o sportavimas kitame pastate šaltuoju metų laiku, kuris pagal Lietuvos klimato sąlygas trunka ne tris ir ne penkis mėnesius?


LTPF pritaria, jog fizinio pasirengimo pratybų organizavimas tarnybos metu turi būti skatintinas, tačiau negali būti organizuojamas, kai sportui nėra tinkamų ir pažangių sąlygų. Federacija bendravo ir su ŠTI atstovais, siekdama atrasti kompromisą tinkamoms sąlygoms sudaryti, tačiau jis iki šiol nerastas.

Kad šis organizavimas gali būti vykdomas atitinkamai įrodo ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pavyzdys. VSAT vado įsakymu yra nustatyta, kad turi būti organizuojamos bendrojo fizinio pasirengimo pratybos tarnybos padalinyje įrengtose ir sportui pritaikytose vietose, tarnybos struktūrinio padalinio nuomojamose ar bendradarbiavimo pagrindais naudojamose ir sportui pritaikytose arba kitose vietose. Taip pat, pamainomis dirbantiems ir dėl tarnybinių užduočių vykdymo negalintiems dalyvauti nustatytu laiku, tarnybos pareigūnams 2 valandas per savaitę dalyvauti fizinio pasirengimo pratybose anksčiau nurodytose vietose savarankiškai pasirinktu laiku, vietą ir laiką iš anksto suderinus su tiesioginiu vadovu.

Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, federacija kreipėsi į Kalėjimų departamentą su prašymu sudaryti visai sistemai vienodą reguliavimą. Prašoma įvertinti ŠTI Įsakymo nuostatų atitiktį aukštesnės galios teisės normoms bei faktines Įsakymo įgyvendinimo sąlygas ir įtvirtinti galimybę visiems pamainomis dirbantiems pareigūnams fizinio pasirengimo pratybas 2 valandas per savaitę atlikti laisvu nuo tarnybos metu savarankiškai pasirinktu laiku, vietą ir laiką suderinus su tiesioginiu vadovu, taigi kitoje nei tarnybos vietoje.

 

2020-05-27
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More