Statutiniams pareigūnams padiditni pareiginės algos koeficientai

Seimas pritarė Vidaus tarnybos statuto pataisoms, kuriomis didinami minimalūs pareiginės algos koeficientai statutiniams pareigūnams.  Pareiginės algos koeficientai didinami diferencijuotai: aukščiausios grandies pareigūnams didinama 0,2 koeficiento, einantiems žemiausias pareigas – 0,8. Taigi mažesnes pajamas gaunantiems pareigūnams, kurie sudaro didžiąją tarnaujančių pareigūnų dalį, koeficientas didinamas daugiau.

„Įstatymo pakeitimai suteiks galimybę žemiausio rango pareigūnams labiau padidinti darbo užmokestį. Privalome užtikrinti pareigūnų kaitą, turime rūpintis, kad pareigūno profesija būtų patraukli, o pradinis darbo užmokestis atitiktų tą pavojingą darbą, kurį kasdien atlieka mūsų pareigūnai“, – sako vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

Seimui pateiktas svarstyti ir Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektas, siekiant įgyvendinti šių metų liepos 10 d. Vyriausybės ir profesinių sąjungų pasirašytą 2020 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį.

Ši kolektyvinė sutartis numato 2020 metais statutiniams pareigūnams ir valstybės tarnautojams pareiginės algos bazinį dydį padidinti iki 176 Eur. Šiuo metu pareiginės algos bazinis dydis siekia 173 Eur.

Svarbu tai, kad pareiginės algos bazinis dydis bus taikomas apskaičiuojant ne tik valstybės tarnautojų, bet ir kitų viešojo sektoriaus – švietimo, socialinės apsaugos, kultūros – darbuotojų pareigines algas.

 

vrm.lrv.lt
2019-11-29

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More