Susitikimas su Muitinės departamento ir profesinių sąjungų atstovais

Trečiadienį, 2020 m. gegužės 20 d., profesinių sąjungų iniciatyva vyko Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos (MDPS) susitikimas su Lietuvos muitinės departamento atstovais ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF).

Jo metu buvo aptarti trys muitinės darbuotojams aktualūs klausimai. Pirmasis – Lietuvos muitinės šakos kolektyvinės sutarties derybos ir pasirašymas. Vyrauja didelis nepasitenkinimas dėl sutarties vilkinimo: nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. iki dabar kalbama tik apie nesuderintus projekto klausimus.

Nuspręsta, kad iki gegužės 22 d. darbinės grupės sekretorė pateiks visus trūkstamus dokumentus tolimesnėms deryboms. Buvo apsitarta dėl derybų atnaujinimo ir vedimo tvarkos – pasirinktas mišrus principas, kai dalis susirinks gyvai, o negalintys atvykti dalyvaus prisijungę į skaitmeninę konferenciją nuotoliniu būdu.

Liko nesuderinti finansiniai klausimai, kurie bus sprendžiami su derybine grupe, pasitelkus ir LTPF pagalbą. Muitinės departamento nuomone šakos kolektyvinėje sutartyje negalima prisiimti finansinių įsipareigojimų, tačiau profesinių sąjungų nuomone tai įstatymiškai yra derybų objektas, tad ir šiuo klausimu turi būti rastas sprendimas.

Antrasis aptartas klausimas – šiuo metu iškilusi problema dėl pareigūnų išėjimo į pensiją. Sodra sustabdė skaičiavimus ir reikalauja pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog pareigūnai buvo statutiniai. Nuo sausio mėnesio pareigūnai, išeinantys į pensiją, išskyrus muitinės postų pareigūnus, negali gauti pareigūno pensijos.

Sodros darbuotojai savaip traktuoja pirminius teisės aktus, kuriuos pateikia Muitinės departamentas ir nepripažįsta jų teisinės padėties – buvimo statutiniais pareigūnais. Keltas klausimas, ar gali Sodra realizuoti įsakymus ir priimti sprendimą dėl įsakymo pagrindimo. Buvo nuspręsta inicijuoti susitikimą su Sodra, aptarti tas problemas ir susitarti dėl principinių dalykų. MDPS siūlymas: jei darbdavys pateikė pažymą, jog tai statutinis pareigūnas ir dokumentas pasirašytas, siūloma laikyti jį pagrindu apskaičiuoti ir skirti pensiją pareigūnui.

Trečiasis klausimas – nacionalinės kolektyvinės sutarties vykdymas. Buvo teirautasi dėl atlyginimo didinimo, ta nuostata jau yra įvykdyta. Vidaus reikalų ministerija skyrė apie 1,9mln eurų atlyginimų padidinimui muitinės pareigūnams. Atlyginimo koeficientai buvo pakelti vidutiniškai 0,5.

Susitikime dalyvavo: LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė, Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo koordinacinės tarybos pirmininkas Jūrius Bruklys, MDPS pirmininkė Leokadija Daujotaitė, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, Muitinės darbuotojų regioninės profesinės sąjungos pirmininkas Darius Nagelis, Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Virginija Gražinienė, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovai, Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas Jonas Miškinis, Personalo skyriaus vedėjas Irmantas Lideikis ir Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Ana Rynkun.

2020-05-21
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More