Roma Katinienė. Geriau bloga taika, negu karas

Roma Katinienė

Užtikrinti sklandų, abipusį interesų suderinimą tarp profesinių sąjungų ir Policijos departamento – tokį iššūkį iškėlė Roma Katinienė, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos paskirta koordinuoti Policijos šakos kolektyvinės sutarties įgyvendinimą.

Birželio mėnesį paskirta Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos patarėjo pareigybė įsteigta po Policijos šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo. Pareigybės tikslas yra bendradarbiaujant su policijos sistemoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis ir kitomis darbuotojų socialinių garantijų ir kitų teisėtų interesų apsaugos srityje veikiančiomis organizacijomis užtikrinti sklandų ir teisingą kolektyvinės sutarties įgyvendinimą.

„Jaučiu didelę atsakomybę prieš visą policijos pareigūnų bendruomenę. Mano misija – kompromisu ir susitarimu atrasti bendrus sąlyčio taškus tarp pareigūnų bendruomenės ir policijos vadovybės. Vadinčiau tai tam tikra mediacijos forma, siekiant įgyvendinti tiek profesinių sąjungų uždavinius, tiek darbdavio tikslus“, – sako R. Katinienė.

Naujovė Lietuvos kolektyvinėse sutartyse

Tai – pirmoji tokio pobūdžio, kolektyvinės sutarties nuostatomis įtvirtinta, pareigybė Lietuvoje. Kitose Europos šalyse tai nėra naujiena ir įvairiose tarnybose panašios pozicijos sėkmingai veikia.

Pritaikyti šį pavyzdį Lietuvoje teisėsaugos pareigūnų bendruomenė užsimojo įvertinusi ankstesnes praktikas. Kai kurių kolektyvinių sutarčių nuostatų įgyvendinimas nebuvo legvas uždavinys, o vertinant prieš keletą metų nutrūkusį socialinį dialogą tarp Policijos departamento ir profesinių sąjungų, kilo poreikis užtikrinti sklandų policijos kolektyvinės sutarties nuostatų vykdymą.

Darbo netrūksta

„Per porą veiklos mėnesių jau įsitikinau, kokia reikalinga buvo ši pareigybė – pareigūnams kyla daugybė klausimų dėl sutarties įgyvendinimo punktų, ypač žmogiškųjų išteklių, personalo, darbuotojams. Ieškoti ir pateikti atsakymus į šiuos klausimus yra viena iš mano funkcijų. Per šį laikotarpį jau organizavau profesinių sąjungų lyderių susitikimą su policijos vadovybe. Reguliariai dalyvauju departamento organizuojamuose susitikimuose – esu įtraukiama į visus klausimus, susijusius su darbo organizavimo pokyčiais, darbo laiko apskaita, sauga, sveikata, planuojamais pokyčiais“,- pasakoja Roma, pridurdama, kad nors pareigybė nuotolinė, darbas yra pastovus dėl sprendžiamų klausimų gausos.

Šiuo metu vieni esminių sprendžiamų klausimų yra planuojama policijos reforma ir policijos pareigūnų įtraukimas į pabėgėlių suvaldymo organizavimą. Planuojama reforma sukėlė daug abejonių pareigūnams, todėl nusimato nemažai interesų derinimo šioje srityje. „Asmeniškai sieksiu geresnės komunikacijos šiame procese užtikrinimo, ko pritrūko įgyvendinant praėjusią reformą“, – sako R. Katinienė.

Kalbant apie pabėgėlių situaciją, profesinės sąjungos mano, kad policija turėtų būti kuo mažiau įtraukiama į jiems nebūdingų funkcijų įgyvendinimą. Tačiau jeigu kritiniu atveju tai yra būtina, turi būti užtikrinti staigūs atitinkami pokyčiai darbo laiko apskaitos organizavime, kad pareigūnai gautų tinkamą viršvalandžių, komandiruočių apmokėjimą.

Tiki, kad perspektyvos teigiamos

Kiek sėkminga bus Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos patarėjo pareigybė ateityje, kaip sako Roma, galima tik spėlioti: „Ką matome šiandien, tai, kad ji tikrai reikalinga. Ar mums pavyks visais klausimais rasti susitarimą ateityje, sunku pasakyti. Visa tai lemia komandinis darbas,  svarbu kaip atvirai policijos vadovybė bus nusiteikusi traktuoti mus kaip socialinius partnerius ne deklaracijomos, o realiai vykdant dialogą. Susitarimo neretai ieškoti tenka ir tarp pačių profesinių sąjungų, tai dar vienas iššūkis, su kuriuo turėsime susitvarkyti, siekiant vieningos pozicijos ir bendrų tikslų.“

Kaip bebūtų, į šį nelengvą uždavinį R. Katinienė žvelgia pozityviai ir priduria esanti susitarimo šalininkė, pasiryžusi visada ieškoti kompromiso, užuot leidusis į konfliktus.

Specialūs pareigybės reikalavimai

Sutarties įgyvendinimo koordinavimo pareigybei renkant kandidatą, kelti specialūs reikalavimai, tokie kaip bent dvejų metų patirtis darbo su profesinėmis sąjungomis, Lietuvos Respublikos įstatymų išmanymas, teisės aktų reikalavimų atitikimas ir t.t.

Roma Katinienė policijos sistemoje dirba jau ilgus metus, patirties turėjo kriminalinės ir viešosios policijos, taip pat ir administracijos padaliniuose. Į profesinių sąjungų veiklą ji įsitraukė nuo 2004 m., o nuo 2012 m. sėkmingai vadovauja Lietuvos policijos profesinei sąjungai.

Policijos šakos kolektyvinė sutartis tarp Policijos departamento ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos bei jos atstovaujamų profesinių sąjungų buvo pasirašyta praėjusių metų gruodį. Po ilgai trukusių derybų profesinių sąjungų atstovai su policijos vadovybe sutarė dėl įvairių naudų policijos profesinių sąjungų nariams. Tokių kaip lėšos motyvacijai bei priedams, daugiau dėmesio pareigūnų poilsiui, galimybė labiau įsitraukti į sprendimus ir kt. Plačiau apie sutarties naudas skaitykite: https://bit.ly/33NfgIg

 

2021-08-09
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More