Rimantas Liepa: nežadame to, ko negalėtume įgyvendinti

Pirmininkas Rimantas Liepa

Praėjusių metų balandį įsikūrusi ir prie Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos prisijungusi Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga šiandien mini vienerių metų sukaktį! Tuos metus profesinės sąjungos pirmininkas, ilgametis pasienietis, Rimantas Liepa vadina apsisprendimo ir lūžio metais.

„Priėmėme reikšmingą sprendimą palikti kitą organizaciją, kurioje būdami supratome, kad vadovaujamės skirtingomis vertybėmis, – interviu pasakoja pirmininkas. – Mes norėjome kurti ir atstovauti tokią profesinę sąjungą, kokią norėtų matyti ir jos nariai. Kurti bendruomenę, kurioje nariai jaustųsi saugiai, užtikrintai ir ja pilnavertiškai pasitikėtų.“

Šiandien profesinė sąjunga jau vienija daugiau nei 100 pasienio pareigūnų iš visų pasienio rinktinių. Kaip jiems sekasi pritraukti naujus narius ir ką nuveikė per pirmuosius veiklos metus interviu pasakoja pirmininkas Rimantas Liepa kartu su pavaduotoju Žygimantu Kalpoku.

Prieš metus laiko atsiskyrėte nuo kitos profesines sąjungas vienijančios organizacijos ir įkūrę atskirą, Nacionalinę pasienio pareigūnų profesinę sąjungą, prisijungėte prie Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos. Kaip vertinate šį sprendimą šiandien?

Visų pirma norisi pabrėžti, kad apsisprendimas palikti Lietuvos pasienio pareigūnų profesinę sąjungą išties nebuvo lengvas. Ši profesinė sąjunga yra Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo – organizacijos, kuriai priklausėme – dalimi. Tad praeiti metai mums tapo apsisprendimo ir lūžio metais. Teko patiems sau pripažinti, jog nebenorime būti dalimi organizacijos, kurioje narių atstovavimas jau ilgą laiką tebuvo regimybė, o svarbių sprendimų priėmimas buvo grįstas amžino ir neklystančio lyderio vienasmeniškais sprendimais. Pasirodo, net ir šiais laikais tai dar įmanoma…

Šiandien, pažvelgus atgal, esame įsitikinę, kad tai buvo būtinas ir gal net kiek pavėluotas sprendimas. Norėjome sukurti kitokią pasieniečius vienijančią ir atstovaujančią profesinę sąjungą. Ir esame nuoširdžiai dėkingi už milžinišką palaikymą, kurio sulaukėme iš Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos ir profesinių sąjungų, priklausančių Profsąjungų centrui. Būtent čia gavome svarbiausią dalyką, kurio taip trūko prieš tai – laisvę kurti Nacionalinę pasienio pareigūnų profesinę sąjungą tokią, kokią ją nori matyti jos nariai.

Be abejo, per šiuos metus iššūkių turėjome įvairų, ir smulkesnių, ir sudėtingesnių. Tačiau esminis mūsų iššūkis išlieka – suformuoti tokį Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos identitetą, kuris išskirtų ją visoje profesinių sąjungų gausoje.

Rimantai, pasienio tarnyboje dirbate jau daugelį metų bei aktyviai dalyvaujate profesinių sąjungų veikloje. Kas jūsų manymu skatina pareigūnus jungtis į profesines sąjungas?

Pareigūnui, kaip ir bet kuriam žmogui, yra būdingas bendrumo jausmas. Noras burtis į bendruomenes, leisti laisvalaikį kartu su savo kolegomis, bendraminčiais, rūpintis vienas kito gerove. Ir visa tai siekiant bendrų tikslų – atstovaujant, ginant, saugant narių profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus. Žinojimas, kad nesi vienas, ir individualios problemos ar džiaugsmai nebepriklauso tik tau vienam, suteikia bendrystės ir saugumo jausmą.

Savo veiklą pradėjote su daugiau nei trimis dešimtimis narių. Kiek narių vienijate šiandien? Kokiais būdais juos siekiate pritraukti?

Šiandien Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga jau vienija daugiau kaip 100 narių visose pasienio rinktinėse. Ir šis skaičius nuolat auga! Kaip? Mes nežadame to, ko negalėtume įgyvendinti. Mums svarbus nuoširdus, neapsimestinis bendravimas su kiekvienu nariu ir jam rodomas individualus dėmesys.  Svarbiausia yra pareigūnų kasdieninė tarnyba ir joje pareigūną supanti aplinka. Į kiekvieno poreikius, pasiūlymus ar problemas bandome įsiklausyti ir rasti sprendimo būdus. Žinoma, tam reikia laiko, pastangų, ne viskas pavyksta iš karto. Bet mūsų siekiamybė išlieka ta pati – išgirsti kiekvieno mūsų nario poreikius bei tinkamai jiems padėti.

Mūsų profesinė sąjunga vienija ne tik Valstybės sienos apsaugos tarnyboje dirbančius pareigūnus, bet ir kažkada joje dirbusius ar dar tik norinčius čia dirbti. Mes kuriame tokią bendruomenę, kurioje tiek buvęs, tiek esamas ar būsimas pasienietis jaustųsi pilnaverte jos dalimi, galėtų ta bendruomene pasitikėti,  joje laisvai dalintis idėjomis, kartu leisti laisvalaikį.

Ką galėtumėt patarti jauniems žmonėms, besirenkantiems profesiją pasienio tarnyboje, kaip juos paskatintumėte?

Jauni žmonės, kurie pasiryžta savo gyvenimą susieti su tarnyba pasienyje, pasirenka labai įdomią ir atsakingą profesiją. Būdami pasieniečiais jie saugos ne tik Lietuvą ir jos piliečius, bet ir Europos Sąjungą, su visomis jos vertybėmis. Šiems jauniems, drąsiems ir ryžtingiems žmonėms norisi palinkėti tik vieno – neprarasti drąsos ir ryžto pačioje tarnybos pradžioje. Nes būtent tada ir yra sudėtingiausias laikas. O sunkiu momentu kviečiu prisiminti, kodėl pasirinkote šią profesiją ir priminti sau, kokią kilnią misiją jūs dabar vykdote.

Ar tarp savo profesinės sąjungos narių turite daug jaunų žmonių?

Jauni pareigūnai šiuo metu ir sudaro mūsų profesinės sąjungos branduolį. Jiems išsamiai pristatėme savo veiklą, tikslus ir ne kartą atsakinėjome į užduodamus nepatogius klausimus. Mūsų tikslas nėra įtikinti ar priversti pareigūną prisijungti prie mūsų profesinės sąjungos. Tikslas yra pristatyti Nacionalinę pasienio pareigūnų profesinę sąjungą ir suteikti kuo daugiau informacijos apie ją, o visa kita yra tiesiog kasdienis darbas bendruomenės labui. Todėl vieni apsisprendžia prisijungti dar tą pačią akimirką, kitiems reikia mėnesio ar pusės metų, o kiti vis dar svarsto tą prisijungimo galimybę.

Kuo  jūsų profesinė sąjunga gyvena šiandien, kaip tvarkotės su šiuo metu šalyje esančia neeiline situacija?

Kaip ir anksčiau, stengiamės dirbti savo kasdienius darbus, kurie buvo šiek tiek pakoreguoti COVID-19 kontekste. Nuolat bendraujame su savo nariais, teiraujamės, ar jie yra tinkamai aprūpinti asmeninėmis apsaugos ir higienos priemonėmis, kaip jie jaučiasi ir kokios jų nuotaikos šiuo nelengvu periodu. Su LTPF pagalba bandome kalbėtis su Vyriausybe ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybe dėl priedų pasieniečiams, kurie yra priversti turėti nuolatinį kontaktą su žmonėmis.

Stebint pasieniečių atsidavimą, susitelkimą ir kruopščiai vykdomas jiems pavestas funkcijas ekstremaliomis sąlygomis, galime tik didžiuotis kolegų profesionalumu bei vykdoma tarnyba Lietuvos piliečiams. Apie kažkokią papildomą motyvaciją darbui net kalbėti nereikia, nes kiekvienas jų puikiai supranta situacijos rimtumą ir iš to kylančias grėsmes. Šiuo nepaprastai sunkiu laikmečiu tiek pasauliui, tiek ir Lietuvai, norisi kolegoms jų tarnyboje palinkėti, kad jiems niekada nepritrūktų kilnumo, ištvermės, drąsos, o taip pat jėgų ir sveikatos tinkamai vykdyti savo pareigas.

Kokių tikslų turite ateičiai ir kokiems darbams planuojate paskirti daugiau dėmesio?

Mūsų mintys pilnos idėjų, tikslų, darbų ir kitokio požiūrio į profesinių sąjųngų veiklą, tik su tokia minčių gausa ne visada spėjame! Ateityje, pasitraukus COVID-19 grėsmei ir kai situacija Lietuvoje stabilizuosis, esame suplanavę su LTPF parama kreiptis į Vyriausybe, Seimą, VRM, NSGK, politines partijas ir jo ekscelenciją Prezidentą dėl bendros valstybės strategijos ir prioritetų persvarstymo, kalbant apie valstybės saugumą (nenorime detalizuoti, nes šiuo metu tai nėra tinkamas laikas). Kaip parodė dabartinė ekstremali situacija, valstybės saugumas yra visų pirma pačios valstybės reikalas, todėl grėsmių įvertinimui, prioritetų nustatymui yra  reikalinga nauja vieša diskusija ir bendras politinis sutarimas šiuo klausimu.

Taip pat, norėtume rasti laiko ir žmogiškųjų resursų apsilankyti įvairiose pasienio užkardose ir rinktinėse – susitikti su pareigūnais ir vadais, kad pristatytume Nacionalinę pasienio pareigūnų profesinę sąjungą. O vienu pagrindinių tikslų ir toliau išlieka siekis, kad sumokėtas nario mokestis vienokiu ar kitokiu būdu grįžtų pas narius per jiems teikiamas profesinės sąjungos paslaugas ir įvairias taikomas nuolaidas (pvz. mobiliojo ryšio, draudimo, kelionių ir kt.).

 

2020-04-04
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More