Dėl pareigūnų važiavimo išlaidų papildomo kompensavimo po LVAT sprendimo

Vidaus reikalų ministerija dar kartą nagrinėjo situaciją dėl pareigūnų važiavimo išlaidų papildomo kompensavimo.

 

po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019-05-16 sprendimo, kuriuo pripažinta, kad Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 15 punktas ta apimtimi, kiek jame nustatyta, jog naudojant automobilius dyzeliniais varikliais, pagal tvarkos aprašo 13 punktą apskaičiuotos važiavimo išlaidos mažinamos 35 procentais, buvo (nuo 2016-01-01 iki 2019-03-08) neteisėtas.

Ministerija laukė ir ragino pareigūnus sulaukti bent vieno teisminio ginčo šiuo klausimu galutinio išsprendimo teisme (VRM 2019-07-23 raštas Nr. 1D-3751). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019-12-04 priėmė nutartį Nr. A-5468-552/2019, kuria to teisminio proceso pareiškėjams priteisė važiavimo išlaidų kompensacijas už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2019-03-08.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 3 dalyje nustatyta, kad į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimuose ir nutartyse pateikiamus įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo išaiškinimus atsižvelgia valstybės ir kitos institucijos, kiti asmenys, taikydami tuos pačius įstatymus ir kitus teisės aktus. Vidaus reikalų ministerija siūlo centrinėms statutinėms įstaigoms savarankiškai spręsti, ar nurodytoje teismo nutartyje pateiktas Vidaus tarnybos statuto aiškinimas sudaro pagrindą išmokėti pareigūnams važiavimo išlaidų papildomas kompensacijas (nepriemokas) už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2019-03-08.

LTPF informacija
2020-01-14

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More