Suminė darbo laiko apskaita probacijos tarnyboje nebus įvedama

Praėjusią savaitę kreipėmės į Lietuvos probacijos tarnybą, išreikšdami nepritarimą suminės darbo laiko apskaitos tarnyboje įvedimui. Nepritarimą pagrindėme profesinių sąjungų narių, tarnaujančių Lietuvos probacijos tarnyboje, bendruomenėje atliktos apklausos rezultatais, kurie parodė, kad šiems pakeitimams nepritaria ir absoliuti dauguma tarnybos pareigūnų ir darbuotojų.

Šią savaitę sulaukėme probacijos tarnybos atsakymo, kuriame teigiama, kad į federacijos nuomonę ir prašymus bus atsižvelgta ir suminė darbo laiko apskaita nebus įvedama.


Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai

DĖL SUMINĖS DARBO LAIKO APSKAITOS

Lietuvos probacijos tarnyboje gautas Jūsų 2021 m. sausio 7 d. raštas Nr. 4-16, kuriuo informavote, kad Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija vykdė profesinės sąjungos narių, dirbančių Lietuvos probacijos tarnyboje (toliau – Tarnyba), apklausą dėl suminės darbo laiko apskaitos įvedimo Tarnyboje ir kuriai Jūs nepritariate.

Pažymime, jog Tarnyba taip pat atliko darbuotojų apklausą dėl suminės darbo laiko apskaitos įvedimo. Tarnybos darbuotojų nuomonės dėl tokio pobūdžio darbo laiko apskaitos buvo skirtingos, dėl ko daryti konkrečios išvados negalime. Tačiau Tarnyba, ieškodama optimaliausių sprendimų problemai spręsti, visada ieško būdų, kurie būtų suderinti su darbuotojais ir stengiasi nedaryti skubotų vienasmenių sprendimų. Šiuo metu Tarnyba, bendradarbiaujant su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, aktyviai diskutuoja ir ieško galimybių, kaip maksimaliai efektyvinti Tarnybos veiklą, užtikrinti nepertraukiamą Tarnybos pasiekiamumą 24/7 ir nedelsiant spręsti kylančias nuteistųjų priežiūros problemas. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba nusprendė palikti įprastą darbuotojų darbo laiko apskaitos režimą ir suminės darbo laiko apskaitos įvedimas regionų skyrių pareigūnams artimiausiu metu toliau svarstomas nebus. Šis klausimas galėtų būti svarstomas iš naujo, neradus kitų efektyvių sprendimų, kaip tinkamai užtikrinti Tarnybai pavestų teisės aktais funkcijų vykdymą.

Taip pat informuojame, kad esant būtinybei, suminė darbo laiko apskaita nuo 2021 m. vasario 1 d. įvedama Veiklos koordinavimo ir kontrolės skyriaus specialistams (atsakingiems už elektroninį monitoringą), kadangi šie specialistai stebėjimo funkciją užtikrina nepertraukiamai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Dėkojame Jums už konstruktyvų bendradarbiavimą.

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas,
atliekanti direktoriaus funkcijas Gintarė Burokienė


2021-01-28
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More