Baigtos derybos dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties

Ketvirtadienį, 2023 m. rugsėjo 21 d. Profesinių sąjungų nacionaliniai centrai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai galutinai suderino Nacionalinės kolektyvinės sutarties pagrindinius punktus. Atlikus sutarties teksto techninę korekciją, sutartis bus pasirašyta.

Derybose Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją atstovavo pirmininkė Inga Ruginienė ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkės L. Soščekienės patarėjas Artūras Černiauskas.

Kviečiame prisijungti prie Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos – narystė profesinėje sąjungoje užtikrins ne tik Nacionalinės kolektyvinės sutarties profesinių sąjungų nariams taikomas garantijas. Nariams taip pat teikiame teisinę pagalbą, gynybą ir atstovavimą, galimybes dalyvauti įvairiuose mokymuose, renginiuose. Taip stipriname mūsų organizacijos gretas ir profesinių sąjungų judėjimą Lietuvoje.

Pasirašyta ji bus artimiausiu metu, todėl darbuotojai, norintys pasinaudoti Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje numatytomis lengvatomis profesinės sąjungos nariams, turi paskubėti įstoti į profesinę sąjungą, nes lengvatos galios tik tiems profesinės sąjungos nariams, kurie įstojo į profesinę sąjungą iki Sutarties pasirašymo.

 

Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje numatytos lengvatos profesinės sąjungos nariams:

  1. Profesinės sąjungos nariui suteikiamos dvi mokamų atostogų saviugdai arba savanorystei darbo dienos su darbdaviu suderintu metu.
  2. Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos narys pasijutęs prastai ar suplanuotam vizitui į gydymo įstaigą turi teisę, informavęs darbdavį, gauti iki 5 darbo dienų einamaisiais metais sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį.
  3. Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos nariui už mokymosi atostogas, trunkančias iki 10 darbo dienų einamaisiais metais, apmokama darbuotojo vidutiniu darbo užmokesčiu, arba trunkančias iki 20 darbo dienų einamaisiais metais, apmokant puse darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio, atsižvelgus į besimokančiojo poreikius. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas ir, teikiant prašymą pasinaudoti šia garantija darbdaviui, privalo nurodyti pasirinktą apmokėjimo dydį.
  4. Paskelbus konkursą įstaigos vadovo pareigoms užimti, profesinė sąjunga, dalyvaujanti konkurso metu stebėtojo teisėmis, turi teisę pateikti savo nuomonę apie konkurse dalyvaujančius pretendentus įstaigos vadovo pareigoms užimti.
  5. Darbdavys, prieš pradėdamas tirti darbo pareigų pažeidimą ar tarnybinį nusižengimą, privalo nedelsdamas apie tai informuoti darbdavio lygmens profesinę sąjungą. Darbdavio lygmens profesinė sąjunga turi teisę dalyvauti darbo pareigų pažeidimo ar tarnybinio nusižengimo tyrime ir pateikti savo nuomonę. Sudarius komisiją darbo pareigų pažeidimui ar tarnybiniam nusižengimui ištirti, darbdavio lygmens profesinė sąjunga turi teisę į šią komisiją deleguoti savo atstovą.

2023-09-22
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More