LTPF teisme laimėjo ginčą dėl pareigūnės teisės į atostogas

Kolektyvinė sutartis aiškiai numato, bet darbdavys prieštarauja – pareigūnės teisė pasinaudoti papildomomis atostogomis buvo apginta teisme su Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos teisininko pagalba.

Ginčas tarp pareigūnės ir darbdavio Šiaulių tardymo izoliatoriaus kilo dėl 2020 m. birželio 18 d. pasirašytos Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinės sutarties 67 punkto. Šis punktas numato, kad pareigūno, kurio narystė profesinėje sąjungoje yra ne trumpesnė kaip vieneri metai, prašymu, esant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro siuntimui, siuntime numatytam laikotarpiui, bet ne ilgesniam negu 10 dienų, suteikiamos papildomos mokamos atostogos.

Profesinės sąjungos narė pateikė prašymą darbdaviui suteikti papildomas mokamas atostogas. Darbdavys atsisakė suteikti papildomas mokamas atostogas, motyvuodamas tuo, kad siuntimas reabilitacijai išduotas anksčiau nei pasirašyta Kolektyvinė sutartis, todėl Kolektyvinės sutarties 67 punkto nuostatos negali būti taikomos.

Darbdavys raštu kreipėsi į Kalėjimų departamentą, kolektyvinės sutarties šalį, dėl išaiškinimo kaip turi būti taikomas Kolektyvinės sutarties 67 punktas. Kalėjimų departamentas raštu atsakė, kad Kolektyvinės sutarties 67 punkto  nuostatos šiai pareigūnei turėtų būti taikomos. Tačiau darbdavys neatsižvelgė ir į Kalėjimų departamento nuomonę.

Profesinės sąjungos narė kreipėsi į teismą, prašė panaikinti darbdavio sprendimą kaip neteisėtą ir priteisti neišmokėtą atostoginių dalį. Pirmosios instancijos teismas su pareiškėjos skundu sutiko ir darbdavio sprendimą panaikino, įpareigojo darbdavį apskaičiuoti iš išmokėti atostoginių dalį.

Teismas nurodė, kad visiškai sutinka su Kalėjimų departamento pateikta Kolektyvinės sutarties 67 punkto aiškinimu ir taikymu –  teisiniai santykiai tarp profesinės sąjungos narės ir darbdavio atsirado jai pateikus Medicinos centro siuntimą ir prašymą suteikti papildomas apmokamas atostogas, t. y. jau galiojant Kolektyvinei sutarčiai, todėl Kolektyvinės sutarties 67 punkto nuostatos pareigūnei turėjo būti taikomos.

Teismas sprendime išsamiai pasisakė dėl visų darbdavio kaip atsakovo pateiktų papildomų argumentų ir juos atmetė. Taip pat pripažino darbdavio atsisakymą suteikti papildomas mokamas atostogas naikintinu ir dėl neatitikimo Viešojo administravimo įstatymo reikalavimams.

Šiaulių tardymo izoliatorius nesutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir pateikė apeliacinį skundą.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo bylą ir sutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais ir išvadomis. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus bei nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias materialiosios teisės normas.

Teisėjų kolegija akcentavo, kad pareigūnė kreipėsi darbdavį galiojant Kolektyvinei sutarčiai ir darbdavys nenurodė jokios šios sutarties konkrečios nuostatos, kurioje būtų įtvirtinta, kad Medicinos centro siuntimas turi būti išduotas po to, kai įsigaliojo Kolektyvinė sutartis. Teismo nutartyje ne kartą paminėta, kad darbdavys apeliaciniame skunde išdėstytų savo argumentų nepagrindė jokiais įrodymais. Šiaulių tardymo izoliatoriaus apeliacinis skundas buvo atmestas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.

Skundą ir kitus procesinius dokumentus teismui rengė LTPF teisininkas.

 

2022-01-31
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More