KODĖL?

Nes esame didžiausia teisėsaugos pareigūnus vienijanti organizacija Lietuvoje

Nes mes dirbame dėl Jūsų

  • Atstovaudami ir gindami darbo, ekonomines, socialines teises bei teisėtus interesus, teikdami konsultacijas
  • Tenkindami viešuosius interesus, vykdydami visuomenei naudingą veiklą
  • Organizuodami narių švietimą ir mokymą
  • Vykdydami teisinę veiklą ir teikdami individualią, prevenciną ir kolektyvinę teisinę pagalbą (bylos teisme, konsultacijos, problemų sprendimas ne teismo keliu, paaiškinimų/prašymų surašymas dėl tarnybinių nusižengimų, sveikatos sutrikdymo ir kt., reagavimas į iškilusias problemas ir jų sprendimas, struktūrinių padalinių pertvarkimų, reorganizacijų stebėjimas, dalyvavimas darbo grupėse, kolektyvinių problemų sprendimas, darbas su teisės aktų projektais)
  • Teikdami socialinę paramą
  • Inicijuodami susitikimus su departamentų, ministerijų vadovais, prisidėdami prie socialinės apsaugos ir darbo sistemos tobulinimo, teikdami pasiūlymus įstatymų leidybai ir dalyvaudami darbo grupėse
  • Organizuodami ekskursijas, išvykas, sąskrydžius, susitikimus, mitingus, piketus
  • Vykdydami tarptautinę veiklą

Nes mes vienijame visų Lietuvos apskričių pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus