Įvyko pasienio profesinių sąjungų susitikimas

Praėjusią savaitę susitiko Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai (LTPF) priklausančios pasienio pareigūnų profesinės sąjungos. Susitikimo metu aptartos svarbiausios aktualijos. Tarp jų daugiausia dėmesio skirta finansavimo klausimams; per pasienio pareigūnų vertinimus kylančioms problemoms; saugių darbo sąlygų užtikrinimui bei darbo laiko apskaitai. Taip pat diskutuota dėl asmeninių ryšio priemonių naudojimo darbe.

„Paprastai sakant, kitąmet Valstybės sienos apsaugos tarnybai tinkamai veikti ir žadėtiems atlyginimams mokėti reikia papildomų lėšų iš biudžeto. Papildomas lėšų poreikis, lyginant su 2020 metams numatomais maksimaliais asignavimais, siekia apie 9,7 mln. eurų“, – konstatuoja LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė.

Šios papildomos lėšos reikalingos Nacionalinio Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos padaliniui steigti (numatytos 6 pareigybės), pareigūnų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui didinti bei motyvacijai, migracijos kontrolės funkcijoms vykdyti, pareigūnams skatinti už pasiekimus mažinant šešėlinę ekonomiką, aviacijos pajėgumams stiprinti. „O po 2020 m. biudžeto projekto pateikimo dar prisidėjo bene pusketvirto milijono eurų lėšų poreikis. Pirma, dėl Vidaus tarnybos statuto įstatymo nuostatų, kur siūloma VTS priede nurodytus pareigūnų visų pareigybių grupių minimalius pareiginės algos koeficientus padidinti 0,5 (kalbama apie maždaug 1,3 tūkst. pareigūnų, nesiekiančių minimalaus koeficiento). Antra, dėl papildomų 76 pareigybių steigimo Rambyno ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktuose“, – paaiškina L.Soščekienė.

Be trūkstamo finansavimo nemažų problemų sukelia ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų vertinimai. Kadangi tai bene vienintelis būdas, kaip galima didinti atlyginimus statutiniams pareigūnams, čia būtinas sąžiningumas, aiškumas ir skaidrumas. Deja, pareigūnų vertinimuose dalyvaujantys profesinių sąjungų atstovai pastebi, kad dažnai taip nėra. Pasak jų, čia daug subjektyvumo, nes vadovams suteikiama itin daug laisvės interpretuoti vertinimo gaires, tebeveikia principas „patinka-nepatinka“.

Susitikime taip pat aptartas Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos raštas dėl asmeninių ryšio priemonių naudojimo Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui. LTPF atkreipia dėmesį, kad VSAT vado birželio 11 d. įsakyme yra nuostata, kad „išimtinais atvejais, atsižvelgiant į motyvuotą pareigūno prašymą, tiesioginių vadovų sprendimu pareigūnams gali būti leidžiama turėti asmenines ryšio priemones, neatitinkančias šio įsakymo 1.1.2 papunkčio (t. y. neturi interneto ryšio, foto / vaizdo kameros, GPS, „Bluetooth“ ir yra nurodytos tarnybiniame žiniaraštyje) reikalavimų. Vis dėlto, LTPF duomenimis, realybėje ji neveikia, nes tiesioginiai vadovai to neleidžia net pateikus motyvuotus prašymus. Tam tikrais atvejais tai pareigūnams, artimiesiems ar turtui gali atnešti didelės žalos. Dėl to LTPF savo kreipimesi į VSAT prašo nustatyti aiškius kriterijus, kada leidžiama naudotis asmeninėmis ryšio priemonėmis, bei nustatyti, kad tiesioginis vadovas, netenkinantis motyvuoto pareigūno prašymo, privalo pateikti pareigūnui raštišką motyvuotą sprendimą, nurodydamas dėl kokių priežasčių prašymas nepatenkintas.

LTPF informacija
2019-10-08

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More