Pataisos įstaigų medicinos tarnybų veiklos auditas – dėmesys darbuotojų krūviams ir jų darbo apmokėjimui

Kalėjimų departamentas, siekdamas įvertinti ir efektyviai paskirstyti pavaldžiose įstaigose dirbančių sveikatos priežiūros darbuotojų darbo krūvius bei užtikrinti teisingą jų darbo apmokėjimą, kartu su Teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriumi atlieka pataisos įstaigų medicinos tarnybų veiklos vertinimą.

Kilus abejonėms, ar tinkamai laikomasi Darbo kodekso nuostatų dėl maksimalaus darbo laiko ir minimalaus poilsio laiko reikalavimų, buvo nuspręsta kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją išaiškinimo.

Iš Kalėjimų departamento pateiktos analizės buvo nustatyta, kad iš 275 pataisos įstaigų sveikatos priežiūros skyriuose dirbusių darbuotojų beveik pusė jų darbo santykiais susiję su dviem ir daugiau juridinių asmenų. Pavyzdžiui, nustatytas atvejis, kai medikas darbo santykiais susijęs su 10 juridinių asmenų ir dar turi individualios veiklos pažymą, arba žmogus dirba dvejose bausmių vykdymo sistemos įstaigose po pilną darbo dieną (t. y. užima 2 etatinius vienetus).

„Mūsų tikslas – ieškoti galimybių parinkti tinkamiausią darbo sutarties rūšį ar darbo organizavimo formą, kuri atitiktų bausmių vykdymo sistemos įstaigų ir jų darbuotojų poreikius bei pobūdį , – sako Teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Dorita Visalgienė. – Netikslus darbo santykių įforminimas sudaro prielaidas reikalauti iš darbuotojų ne atlikti pagal pareigas numatytas funkcijas, o „atbūti“ laiką tam tikroje vietoje, nors poreikis atlikti realius darbus yra mažesnis“.

Valstybinės darbo inspekcijos taip pat prašoma suteikti konsultacijas bei siūlymus, padėsiančius nustatyti darbo organizavimo spragas ir priimti sprendimus, kurie tenkintų įstaigų ir darbuotojų poreikius, leistų efektyviau panaudoti lėšas.

Pasak D. Visalgienės, todėl kilo abejonių, ar asmuo gali atlikti prisiimtas pareigas, jeigu tam skiriamas darbo laikas be poilsio valandų galėtų viršyti kelių parų laiką.

Bausmių vykdymo sistemos įstaigose yra daugiau kaip 40 skirtingų sveikatos priežiūros sričiai priskiriamų pareigybių, tačiau ne visos jos yra užimtos.
Pagal numatytą pertvarką nuo spalio 1 d. įkalinimo įstaigų medicinos tarnybos perduodamos Laisvės atėmimo vietų ligoninės pavaldumui. Kartu svarstomas ir tolesnis pertvarkos etapas – visą nuteistųjų sveikatos priežiūrą perduoti Sveikatos apsaugos ministerijai – įtraukti į bendrą nacionalinę sveikatos apsaugos sistemą.

2019-07-29
http://tm.lrv.lt/

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More