Spalį pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis numato naujas socialines garantijas profesinėms sąjungoms

Spalį pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis numato naujas socialines garantijas profesinėms sąjungoms. Spalio 10 d. ją pasirašė trys profesinių sąjungų organizacijos ir Vyriausybės įgaliota socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Ši sutartis galios iki 2025-ųjų gruodžio 31 d.

Šalys susitarė 2023 metams padidinti pareiginės algos bazinį dydį visiems viešojo sektoriaus tarnautojams, darbuotojams ir pareigūnams iki 186 euro. Taip pat sutarta dėl papildomų atostogų dienų mokymuisi, sveikatai gerinti, saviugdai ar savanorystei, didinti viešojo sektoriaus darbuotojų motyvaciją, užtikrinti jų teisę į saugias ir sveikas darbo sąlygas.


­­NACIONALINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

2023-2025

Primename, kad:

! Sutartis taikoma profesinės sąjungos nariui, įstojusiam į profesinę sąjungą iki 2022-10-10.

! Sutartis taikoma profesinės sąjungos nariui, nepriklausomai nuo darbo santykių pobūdžio, t. y. taikoma ir darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, ir valstybės tarnautojui, ir valstybės pareigūnui, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnui.

! Sutartis (išskyrus numatytas išimtis), įsigalioja 2023-01-01 ir galioja iki 2025-12-31. Kiekvienais metais bus tikslinamas profesinės sąjungos narių skaičius, įtraukiamos įstaigos, įmonės ir organizacijos, kurių darbuotojai tapo profesinės sąjungos nariais po Sutarties pasirašymo.

! Sutartyje nustatytos papildomos garantijos yra savarankiškos ir gali būti suteikiamos nepriklausomai nuo to, ar profesinės sąjungos narys naudojosi kitomis Sutartyje nustatytomis garantijomis, ar nesinaudojo (priešingai negu buvo ankstesniais metais, kai papildomos mokamos dienos sveikatai gerinti buvo suteikiamos tik tiems profesinės sąjungos nariams, kurie nesinaudojo mokymosi atostogomis).

! Sutartyje nustatytas papildomas garantijas profesinės sąjungos nariams (2 d. d. papildomų mokamų kasmetinių atostogų, mokymosi atostogos, iki 5 d. d. sveikatai gerinti) reikia panaudoti einamaisiais metais, šios garantijos į kitus metus neperkeliamos.

Sutarties 27 punkte įtvirtintos profesinės sąjungos narių pareigos/

 

  1. Profesinės sąjungos nariai įsipareigoja:

27.1. pastebėję, kad kolega (-os) nesilaiko nustatytų pareigų laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, turi juos priminti kolegai (-oms) arba apie esamą situaciją informuoti darbdavį;

27.2. užtikrinant įstaigos darbo organizavimą, įgyvendinti savo teises, kylančias iš šios Sutarties, informavus darbdavį ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, nebent su darbdaviu susitariama kitaip. Taip pat darbdavio lygmens kolektyvinėje sutartyje galima susitarti dėl trumpesnio termino.

Žemiau rasite lentelę su papildomomis garantijomis profesinės sąjungos nariams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022-11-30
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More