Šakos kolektyvinė sutartis darbdaviui nė motais: atmetė darbuotojos atostogų prašymą

Mūsų tikslas profesinėse sąjungose – užtikrinti tinkamas ir kuo palankesnes darbo sąlygas visiems sunkiai dirbantiems pareigūnams. Tačiau darbdavio tikslai, deja, ne tokie patys?

Tokį įspūdį susidarėme po nemalonios situacijos Šiaulių tardymo izoliatoriuje, su kuria susidūrė viena Šiaulių tardymo izoliatoriaus profesinės sąjungos narė. Ji, pateikusi darbdaviui prašymą gauti papildomas apmokamas atostogas, skirtas reabilitacijai, sulaukė prašymo atmetimo. Skuboto ir neteisėto. Pasak darbdavio, reabilitacijos siuntimas buvo išduotas anksčiau, nei pasirašyta Bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinė sutartis, nurodanti tokių atostogų galimybę.

Primename, kad būtent šioje kolektyvinėje sutartyje nurodyta, kad pareigūno, kurio narystė profesinėje sąjungoje yra ne trumpesnė kaip vieneri metai, prašymu, esant Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro siuntimui, siuntime numatytam laikotarpiui, bet ne ilgesniam negu 10 dienų, suteikiamos papildomos apmokamos atostogos.

Prašymo atmetimo priežastis profesinės sąjungos narei ir mūsų federacijai pasirodė neteisinga. Veikiau panaši į grįstą asmeniniais interesais ir nusistatymais prieš minėtą profesinę sąjungą. Todėl padėjome profesinės sąjungos nareiparengti teisinius dokumentus, reikalingus kreipimuisi į teismą. Išnagrinėjęs pareiškėjos skundą, teismas su juo sutiko ir darbdavio sprendimą pripažino neteisėtu bei jį panaikino. Darbdavys buvo įpareigotas apskaičiuoti ir išmokėti reikiamą atostoginių dalį.

Teismas nurodė, kad teisiniai santykiai tarp profesinės sąjungos narės ir darbdavio atsirado jai pateikus Medicinos centro siuntimą ir prašymą suteikti papildomas apmokamas atostogas, t.y. jau galiojant Kolektyvinei sutarčiai. Atvirkščiai, nei tikino darbdavys. Todėl jos nuostatos pareigūnei turėjo būti atitinkamai taikomos.

Dėl visų darbdavio kaip atsakovo pateiktų papildomų argumentų teismas sprendime išsamiai pasisakė ir juos atmetė. Taip pat, pripažino darbdavio atsisakymą suteikti papildomas apmokamas atostogas naikintinu dėl neatitikimo Viešojo administravimo įstatymo reikalavimams.

Tad kokie vis tik buvo tikrieji darbdavio motyvai, atmetant šį prašymą? Apmaudu, kad šiandien vis dar tenka susidurti su nenoru veikti drauge, vieningam labui – darbuotojų gerovei užtikrinti. Tai, kas turėtų būti savaime suprantamas kiekvienos įstaigos noras ir tikslas, tebėra veikiama tam tikrų vidinių interesų.

 

2021-01-04
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More