Profesinės sąjungos nepritaria siūlomai bausmių vykdymo sistemos reformai

Profesinės sąjungos nepritaria Teisingumo ministerijos pasiūlytai bausmių vykdymo sistemos reformai. Tokia pozicija priimta per spalio 14 d. įvykusį bausmių vykdymo sistemos profesinių sąjungų susitikimą.

Pokyčiai vyksta ir be reformos

Kaip akcentuoja Vilniaus pataisos namų profesinės sąjungos, priklausančios Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai, pirmininkas Darius Čekavičius, reformos pagrįstumas abejotinas. Pasak jo, profesinės sąjungos mato daug neaiškumų ir probleminių aspektų.

„Daug kas iš to, ką siūlo Teisingumo ministerija, jau ir taip vyksta. Tam jokios reformos net nereikia, – pabrėžia D. Čekavičius. – Esame įsitikinę, kad daug ką galima padaryti ir su dabartine struktūra, o svarbiausia – ženkliai mažesnėmis sąnaudomis. Resursus tikrai galima panaudoti geriau.“

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjungos vadovas Kęstutis Pauliukas atkreipia dėmesį į kitą svarbią problemą – darbą neabejotinai paliks nemažai bausmių vykdymo sistemos darbuotojų. Pareigūnų trūkumas ir taip jau yra įsisenėjusi problema, o ši reforma tik dar labiau paaštrintų situaciją.

„Dalis pareigūnų, kurie norėtų ir gebėtų dirbti, bus priversti pasitraukti. Paprastas pavyzdys – vien Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje apie 65 proc. pareigūnų yra pensinio amžiaus“, – teigia K.Pauliukas.

Sprendimai ministerijoje priimami nesitariant

Profesinės sąjungos pabrėžia, kad su jomis nesikonsultuota rengiant reformos pasiūlymą ir, deja, tai matosi. Daug punktų nėra iki galo apgalvoti: toks vaizdas, kad norima paimti uždarosios akcinės bendrovės modelį ir bandyti tai pritaikyti visai kitokiai statutinių pareigūnų sistemai.

„Beje, vos pamačius reformos projektą, pasakėme, kad mūsų profesinė sąjunga kategoriškai tam nepritars. Kai Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete kalbama, kad suderinta su profesinėmis sąjungomis, meluojama. Būtų labai įdomu sužinoti, kokios tos profesinės sąjungos, nes mes visi nepritariame“, – sako K. Pauliukas.

Ne pirma žalinga reforma

Tuo metu Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė pabrėžia, kad daug problemų ir nesusipratimų būtų buvę galima išvengti, jei nuo pat pradžių būtų kalbėtasi su profesinėmis sąjungomis.

„Mes vienijame bausmių vykdymo sistemą puikiai išmanančius ir jos problemas geriausiai žinančius pareigūnus. Visada esame pasiruošę bendradarbiauti, kad būtų išvengta nereikalingos žalos, kaip įvyko buldozeriu stumiant, pavyzdžiui, policijos reformą. Deja, Lietuvoje socialinis dialogas vis dar dažnai suvokiamas kaip informavimas apie būsimus planus, o ne bendras darbas juos rengiant bei tobulinant. Natūralu, kad tai atveda prie bėdų ir iššvaistoma daug laiko“, – teigia L.Soščekienė.

 

2021-10-14
LTPF informacija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More