Policijos kolektyvinėje sutartyje daugiau garantijų profesinių sąjungų nariams

Pirmadienį Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) ir jos atstovaujamos policijos profesinės sąjungos su Policijos departamentu (PD) pasirašė šakos kolektyvinę sutartį. LTPF pirmininkę Loretą Soščekienę kelis mėnesius trukusių derybų rezultatai džiugina: pasak jos, ši sutartis – viena geriausių sistemoje.

Požiūris pasikeitė kartu su vadovu

„Pastaruosius penkerius metus gyvenome konflikto su PD vadovais ir sumaišties nuotaikomis. Tai, kas turėjo būti laikoma konstruktyviu partnerių socialiniu dialogu, buvo panašiau į nepailstančią tarpusavio kovą. Kaip profesinių sąjungų atstovai, už policijos pareigūnų teises ir socialines garantijas kovojame nuolat. Tam, žinoma, pasirinkdami taikius, derybinius metodus. Gaila, tačiau buvęs tarnybos vadas šiomis taisyklėmis žaisti nenorėjo“, – pasakoja federacijos pirmininkė.

Anot jos, situacija Policijos sistemoje keistis pradėjo tik praėjusį rudenį, generaliniu komisaru tapus Renatui Požėlai. Kaipmat pradėti organizuoti susitikimai su policiją atstovaujančiomis socialinėmis partnerėmis, suteikta galimybė išdėstyti jų požiūrį į sistemos opiausias problemas ir pakviesta sprendimo būdų ieškoti drauge.

„Į naująjį bendradarbiavimo su Policijos departamentu etapą dedame daug vilčių. Pirmieji ir tikrai reikšmingi žingsniai šiemet jau padėti“,- teigia L. Soščekienė.

Sutartyje – lėšos motyvacijai ir priedams

Šių metų vasaros pradžioje prasidėjusios derybos dėl kolektyvinės sutarties šiandien pasiekė finišo tiesiąją. Jos  nuostatos galioja visiems policijos pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis. Pareigūnų federacija džiaugiasi, kad pavyko susiderėti dėl išskirtinių garantijų profesinių sąjungų nariams.

Tarp svarbiausių sutartyje išvardintų punktų, numatyta darbuotojų motyvacijai skirti įstaigose sutaupytas darbo užmokesčio fondo lėšas. Taip pat, ilgamečiams policijos darbuotojams bei pareigūnams skirti premijas, papildomas apmokamų atostogų dienas, padėkas ar vardinės dovanas. Šios sąlygos galios ir pareigūnams, ne trumpiau kaip 2 metuspriklausantiems profesinėms sąjungoms, du kartus iš eilės kasmetinių vertinimų metu įvertintiems gerai.

Daugiau dėmesio poilsiui

Atsižvelgiant į pandemijos aplinkybes, pareigūnams sudarytos sąlygos bendrojo fizinio pasirengimo pratybas, ne mažiau kaip dvi valandas per mėnesį, atlikti jiems patogioje vietoje savarankiškai pasirinktu laiku. Šios pratybos bus įskaitomos į darbo laiką. Numatytos papildomos 10 darbo dienų atostogos darbuotojams, auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus, mokinių atostogų metu bei papildoma poilsio diena, auginantiems vaiką iki 8 metų. 10 dienų per metus bus skiriama profesinių sąjungų narių reabilitacijai su gydytojo siuntimu.

Darbuotojams, ilgą laiką pavaduojantiems kolegas, kai tai nenumatyta jų darbo sutartyje, bus skiriamos ne mažesnės, kaip 10 procentų pareiginės algos priemokos. Panašios priemokos arba papildomos atostogų dienos bus skiriamos ir kuratoriais paskirtiems darbuotojams.

Didesnis įtraukimas į sprendimus

Sudaryta daugiau galimybių profesinėms sąjungoms aktyviau įsitraukti į svarbiausių su darbuotojais susijusių klausimų sprendimą komitetuose, komisijose ir darbo grupėse. Taip pat, atsižvelgiant į profesinėje sąjungoje esančių narių skaičių, padalinių ir skyrių vadovams bus skiriamos šiai veiklai skirtos apmokamos tarnybos darbo valandos per metus.

Iki 3 darbo dienų per metus profesinių sąjungų nariai galės išnaudoti mokymams ir konferencijoms, už kurias bus mokamas nustatytas darbo užmokestis.

 

2020-12-07
LTPF informacija
Nuotraukos: Lietuvos Policija

Susiję straipsniai

Naujausi straipsniai
Load More