Informacija dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos

Pastaruoju metu, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija sulaukia labai daug pareigūnų klausimų dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo tvarkos. Pareigūnai, nesusipažinę su įstatymų nuostatomis, kelia nepagrįstus neramumus bei klaidina kolegas,

įgijusius teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją dėl laikotarpio, pagal kurį skaičiuojamas jo darbo užmokesčio vidurkis ir nustatomas pensijos dydis.

Primename, kad pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas Nr. I-693 (Žin., 1994, Nr. 99-1958) (toliau – Įstatymas). Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą skiriama pagal pareigūno ar kario nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį.“ Ši teisės norma pastaruoju metu nebuvo keičiama, taip pat nėra įregistruotas joks Įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo būtų planuojama pakeisti šią nuostatą.

Su galiojančiu Įstatymu galite susipažinti oficialioje Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėje:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=443731

 

Parengė Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos teisininkė Simona Žadeikytė

Tel. 8 5 2496460, 8684 07890; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ;

2013-04-16