LTPF kreipėsi į Vyriausybę su siūlymais dėl bendradarbiavimo susitarimo

ltpfLietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija, atstovaujanti ir ginanti pareigūnų teises bei teisėtus interesus, kreipėsi į Vyriausybės atstovus su siūlymais planuojamam pasirašyti bendradarbiavimo susitarimui dėl vidaus reikalų sistemos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sistemos pareigūnų.

Viešoje erdvėje pasirodė informacija apie valdančiosios koalicijos ir vienos iš pareigūnus atstovaujančių profesinių sąjungų rengiamą bei planuojamą pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą dėl visiems vidaus reikalų sistemos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sistemos pareigūnams aktualių klausimų. 


Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija, atstovaujanti ir ginanti Lietuvos policijos pareigūnų, pasieniečių, ugniagesių gelbėtojų, Vadovybės apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnus, pažymi, kad socialinė partnerystė – tai darbuotojų ir darbdavių atstovų bei jų organizacijų tarpusavio santykių sistema, kuria siekiama suderinti darbo santykių subjektų interesus. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija yra vienas statutinius valstybės tarnautojus vienijančių profesinių sąjungų susivienijimo centrų, todėl nėra aišku, kokiu teisiniu pagrindu derybos dėl visų pareigūnų teisių bei teisėtų interesų vyksta tik su vienu iš profesinių sąjungų susivienijimų. Bendradarbiavimo susitarimas, nustatantis abipusius šalių įsipareigojimus, negali primesti įsipareigojimų visai sistemai, šiuo atveju pareigūnams, juos atstovaujančioms profesinėms sąjungoms, jei susitarimo rengime, pasirašyme dalyvauja tik vienas pareigūnų interesams atstovaujantis profesinių sąjungų susivienijimas.

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija sutinka su pareigūnus atstovaujančios profesinės sąjungos viešoje erdvėje keliamomis įsisenėjusiomis pareigūnų problemomis, palaiko viešai deklaruojamus reikalavimus, tačiau kartu pažymi, kad egzistuoja ne viena organizacija, atstovaujanti ir ginanti pareigūnų teises bei teisėtus interesus.

Atsižvelgiant į šiuos pastebėjimus Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija kreipėsi į Premjerą A.Butkevičių, Seimo vicepirmininką V.Gapšį, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininką V.Tomaševski ir Tvarka ir teisingumas partijos pirmininką R.Paksą su siūlymu į rengiamą susitarimą įtraukti šiuos klausimus:

·         statutinių valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui skirtų valstybės biudžeto asignavimų didinimas bei darbo užmokesčiui skirto finansavimo atstatymas į 2008 metų lygį;

·         Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4701 priėmimas ir įsigaliojimas visa apimtimi;

·         teisės aktų, reikalingų Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimui „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ ir 2013 m. vasario 22 d. nutarimui „Dėl Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies (2007 m. sausio 18 d. redakcija) 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ įgyvendinti, priėmimas ir įsigaliojimas;

·         valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio atstatymas į 2008 metų lygį;

·         vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinuoju įstatymu mokamų sumažintų valstybinių pensijų atstatymas;

·         statutiniams valstybės tarnautojams mokamų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų teisinio reglamentavimo tobulinimas – Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-556 tobulinimas bei priėmimas;

·         kolektyvinių sutarčių Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasirašymas;

·         asignavimų valdytojų statuso suteikimas (grąžinimas) Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

·         Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. XII-209 patvirtintų Statutinių valstybės tarnautojų tarnybos, socialinių garantijų ir darbo apmokėjimo tobulinimo gairių 9 punkte numatytos ne ilgesnės nei 40 valandų savaitės darbo laiko normos įtvirtinimas, kartu numatant pakankamą finansavimą, skirtą apmokėti pareigūnams, dirbantiems ilgiau, nei numatyta pagal įprastą darbo laiko normą;

·         realus socialinių garantijų, numatytų Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. XII-209 patvirtintose Statutinių valstybės tarnautojų tarnybos, socialinių garantijų ir darbo apmokėjimo tobulinimo gairėse bei numatytų Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto projekte Nr. XIP-4701 pareigūnams suteikimas;

·         teisinio reglamentavimo, susijusio su statutinių valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimu bei mokymu tobulinimas, numatant realias šiems tikslams skirtas priemones, taip pat teisėsaugos pertvarkos įgyvendinimas;

·         finansavimo ir kitų priemonių, būtinų realiam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 1030 „Dėl pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos sukūrimo programos patvirtinimo“ (Valstybės Žinios, 2005, Nr. 113-4128) patvirtintos programos bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-275 „Dėl pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos funkcionavimo metodinių praktinių rekomendacijų Valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios teiks socialinės ir medicininės pagalbos priemonėse numatytas medicinines ir socialines paslaugas, patvirtinimo“ (Valstybės Žinios, 2006, Nr. 81-3223) patvirtintų rekomendacijų užtikrinimas.


Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos informacija
2013-07-23