Bendras LPSK ir žiniasklaidos atstovų seminaras

INTERUISpalio 13 - 14 d.  vyko Lietuvos žurnalistų sąjungos inicijuotas bendras profesinių sąjungų atstovų ir žurnalistų seminaras. Susitikimo tikslas – per pranešimus ir gilumines diskusijas nušviesti profesinių sąjungų tikslus ir veiklą, gerinti informacijos sklaidą ir, tikėkimės, išsklaidyti bent dalį mitų ir stereotipų apie darbuotojams atstovaujančias organizacijas.

Seminaras prasidėjo nuo vieno iš jo sumanytojų žurnalisto Audrio Antanaičio pasveikinimo. Toliau sekė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinės sekretorės Janinos Matuizienės pranešimas apie profesinių sąjungų situaciją, aktualiausius darbus, planus. Džiugu, kad tai sukėlė nemažai įdomių diskusijų. Tuo metu su profsąjungoms svarbiomis naujienomis dėl kito Europos Sąjungos semestro supažindino specialistė Danutė Šlionskienė.

Po šio pranešimo estafetę perėmė Lietuvos pramonės profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko, LPSK valdybos nario Juozo Neverausko prezentacija apie Lietuvos profesinių sąjungų istoriją, tai, kaip jos transformavosi keičiantis santvarkoms, pradėjus aktyviai bendradarbiauti su užsieniu ir įsijungus į tarptautines struktūras.

Po jų seks bene sudėtingiausias pokalbis apie profsąjungoms svarbiausias ir skaudžiausias reformas valstybėje, kas dėl to daroma bei kas pasiekta. Apie „šviežią“ Policijos reformą papasakos Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė, apie valstybinę miškų reformą ir urėdijų darbuotojų padėtį – Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Inga Ruginienė, apie situacijas paslaugų srityje – Aleksandras Posochovas, apie padėtį valstybės tarnyboje – Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos  pirmininkė Irena Petraitienė, apie LPSK jaunimo veiklą ir planus – asociacijos „LPSK Jaunimas“ pirmininkas Tomas Jakutavičius.

Antrąją seminaro dieną laukia paskaita-diskusija apie naująjį Darbo kodeksą, svarbiausius pokyčius darbo rinkoje su LPSK pirmininku Artūru Černiausku.

IMG 20171013 181716 895-1024x1024
Pagal LPSK informaciją
2017-10-16